رسمِ اندیشه

دومین نشست از مجموعه رسمِ اندیشه؛ افکار مارک لیلا (با تمرکز بر کتاب خدای مرده زاد)

نوع مطلب: خبر

گروه مطالعات متن های اساسی با همراهی گروه بررسی روندهای فکری پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه و مجله قلمیاران برگزار می کند؛

 دومین نشست از مجموعه رسمِ اندیشه؛ افکار مارک لیلا (با تمرکز بر کتاب خدای مرده زاد)
با حضور و بحث؛

دکتر احمد بستانی / دانشگاه خوارزمی

دکتر شروین مقیمی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر زانیار ابراهیمی (پژوهنده در الهیات سیاسی و مترجم اثر)

مدیر نشست؛ دکتر شهاب دلیلی / مدیر گروه مطالعات متن های اساسی

زمان؛ سه شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان؛ بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک هشت، پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه


نویسنده

شهاب دلیلی (مدیر گروه)

شهاب دلیلی مدیر گروه مطالعات ادبیات سیاسی و متن های اساسی در خاورمیانه شناسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. نامبرده دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی است. حوزه مطالعاتی دکتر دلیلی اندیشه سیاسی و مباحث مربوط به هویت و نظام انتخاباتی در خاورمیانه است.