پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به ابتکار گروه مطالعات کشمکش و همکاری ها در غرب آسیا، برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به ابتکار گروه مطالعات کشمکش و همکاری ها در غرب آسیا ، برگزار می کند؛
رونمایی و نگاهی به اهمیت و آورده های کتاب
کشمکش های منطقه ای و بین المللی در خاورمیانه و شمال آفریقا


با حضور و بیان ؛

دکتر مهدی زیبایی / دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر عبدالامیر نبوی / دانشگاه تهران

دکتر قدیر نصری / دانشگاه خوارزمی

و؛

دکتر حمید احمدی / نویسنده کتاب و استاد دانشگاه تهران

زمان ؛ یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ تا ۱۹


نویسنده

قدیر نصری

قدیر نصری از شهریور 1399 رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، ناظر علمی گروه مفاهیم و متن های اساسی در خاورمیانه شناسی است. وی دانش آموخته اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و هم اکنون دانشیار اندیشه سیاسی کاربردی در دانشگاه خوارزمی تهران است.