اروپا

تعداد 38

حضور ناتو در لیبی

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

حمله به لیبی که آمریکا ، انگلستان و فرانسه مهره های اصلی و کلیدی آن را تشکیل می دهند در چار چوب این منطق شکل گرفت که دولت معمر قذاقی بر طبق گفته رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نه در عرض چند هفته بلکه در عرض چند روز از صحنه حذف خواهد شد.

اتحادیه اروپا : همپوشی فرایند و پروژه

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۲۵ اسفند ۱۳۸۹

اتحادیه اروپا زاده یك فرایند است چرا كه شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن را به یك باید تبدیل و ماهیت اجتماعی به آن اعطا کرده است .

پروژه اتحاديه اروپا

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۹ دی ۱۳۸۹

چون در اقتصاد امكان يكپارچگي كامل حادث شد و موفقيت تحقق يافت ، ‌ميل و اراده و به عبارت صحيح تر مشروعيت براي حركت به سوي يكپارچگي سياسي و نظامي نيز فرصت به صحنه آمدن را مي يابد .

فرانسه و آمریکا دو جمهوری متفاوت

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۶ دی ۱۳۸۹

فرانسه هم مانند آمریکا در منظومه فرهنگی غرب قرار دارد و از نظر توسعه سطح سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اگر هم همتراز نباشند محققاً به شدت به یکدیگر نزدیک هستند.

ایران، اروپا و مذاکرات آینده

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۱۴ آذر ۱۳۸۹

اروپا به منطقه و ایران از لحاظ جغرافیایی نزدیک است و رویکرد و سیاست‌های آن بیشتر مبتنی بر حل منازعات منطقه‌ای، جلوگیری از افراط‌گرایی، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از تضادهای قومی و مهاجرت‌های ناشی از وقوع و تداوم جنگ داخلی در منطقه و غیره است.

درك متفاوت اروپائيان از آمريكا

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱ مرداد ۱۳۸۹

كشورهاي مستقر در غرب اروپا امروزه در مقام مقايسه با قرون گذشته در جايگاهي نيستند كه در صحنه بين المللي ماخذ و رهبر باشند. آنان مقام و موقعيت كاملاً رده دومي را دارا هستند.

حزب عدالت و توسعه: اجماع ملی؛ الحاق تركيه به اتحاديه اروپا(3)

نویسنده: سید اسداله اطهری  |   ۳۱ تیر ۱۳۸۹

از ديد رهبران حزب عدالت و توسعه، بويژه اردوغان، اتحاديه اروپا، جايي است كه در آن نهاد نظامي ، تحت مديريت نهاد مدني قرار مي گيرد و در صورت پيوستن تركيه به اتحاديه، مي تواند براي هميشه سرزمين تركيه را مانند اروپاي جديد، از كودتاها دور نگه دارد.

سنت‌گرای مدرن

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۳ خرداد ۱۳۸۹

نگاه سنتي توام با كلي نگري نسبت به تحولات خاورميانه، بيشتر ناشي از عدم شناخت صحيح غرب از منطقه است. يكي از چالش‌ های جدي مطالعات خاورميانه شناسی غرب در يكسان دانستن ويژگی هاي فرهنگی – سياسی، تاريخی و اقتصادی جوامع خاورميانه می باشد.