مرتضی بدری

مرتضی بدری

مرتضی بدری پژوهشگر مهمان  سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای بدری مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن در سبک زندگی خانواده های ایرانی در عصر جهانی شدن»، (همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی)، «بررسی چالشهای توانمند سازی نیروی انسانی و تربیت فرهنگی در ایران»، (کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی، 13 و 14 اردیبهشت 1396).


تعداد 3

نحوه مواجهه رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 با ایران

نویسنده: مرتضی بدری | ۴ شهریور ۱۳۹۹

ماهیت سیاست اساساً قدرت محور است و اخلاق و حق و باطل در آن جایی ندارد. این نوع ماهیت در سیاست خارجی آمریکا به مراتب خشن تر عمل می کند. دکترین ماکیاولی در سیاست خارجی آمریکا نزدیکترین صفت به استراتژی آمریکا در حفظ یکجانبه گرایی و سلطه در روابط بین المللی است. شاید بتوان این ماهیت سیاست خارجی را الیناسیون سیاسی نام نهاد که ریشه آن در جمله معروف «انسان گرگ انسان است» هابز جست. نمود بارز آن تحریم های بانکی که حتی نیازهای اولیه ملت ایران را تحت الشعاع جدی قرار داده است.   

پیام سیاسی تحویل فرآورده های نفتی ایران به ونزوئلا در اوج فشار حداکثری آمریکا

نویسنده: مرتضی بدری | ۱۰ تیر ۱۳۹۹

روابط ایران و آمریکا با انقلاب اسلامی در ایران دچار تحولی عمیق شد. قرائت ایدئولوژیکی منحصربه فرد هر کدام سرآغاز غیریت سازی و ایجاد گفتمان متقابل و در نتیجه خصومت گردید تا جایی که در سالهای اخیر روابط ایران و آمریکا تا مرز جنگ نظامی پیش رفته است. البته در عرصه فشار اقتصادی این تقابل با سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ وارد فاز نهایی شده است، تا جایی که موثر و غیرموثر بودن این سیاست برای هریک از دولت های ایران و آمریکا به مسأله حیاتی تبدیل شده است. مسأله از این قرار است که به لحاظ تجربه تاریخی، تحمیل مطلق یک سیاست علیه یک یا چند کشور در روابط بین المللی به دلیل پیچیدگی های مربوط به آن دور از ذهن بوده و با واقعیت بیرونی فاصله دارد. اما دولت ترامپ از آغاز روی کار آمدن این اصل روابط بین المللی و سیاسی را نادیده گرفت و از توافق هسته ای با هدف به زانو درآوردن ایران از آن خارج شد.    

روابط بین المللی در دوران پسا کرونا

نویسنده: مرتضی بدری | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

نظام های سیاسی نمایندگان طبقات خاصی از اجتماع اقلیت اکثریت شده هستند که به صورت سرمایه گذار و حامی در صحنه های سیاسی حضور می یابند. قبل از ویروس کرونا نظام های سیاسی و بازیگران در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی بر این باور بودند که علیرغم حضور در جمع، منافع انحصاری را دنبال کنند. پدیداری ویروس کرونا همه معادلات خطی روابط بین المللی جاری پس از جنگ دوم جهانی را بهم ریخت و بازیگران عرصه بین المللی را از اهمیت حضور، باور و پذیرش آگاه ساخت.

بیوگرافی