حامد عظیمی

حامد عظیمی

حامد عظیمی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست خارجی ترکیه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی است. حوزه مطالعاتی آقای عظیمی مسایل ترکیه و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

ترجمه کتاب «پهپاد های آمریکایی بر فراز پاکستان» ( موسسه استنفورد آمریکا، در نوبت چاپ).

hamedaziminokhandan@gmail.com


تعداد 3

روابط اقتصادی ترکیه با چین با نگاهی به بحران روابط ترکیه و روسیه

نویسنده: حامد عظیمی | ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

روابط دیپلماتیک میان جمهوری ترکیه و جمهوری خلق چین از سال 1971 آغاز شد. این روابط در دهه 1980 و با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی از سوی دو کشور، رشد خوبی را تجربه کرد. در دهه 1990 بازدید های رسمی متقابل افزایش یافت و از اوایل سال 2000 روابط دو کشور توسعه چشمگیری یافت.

گزارش ویژه (مبانی، زمینه ها و پیامدهای تحریم های اقتصادی)

نویسنده: حامد عظیمی حمید رضا اکبرپور ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک) سجاد شیرمحمدی (دبیر گروه) ابوالفضل آنائی مریم خالقی نژاد | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اقتصاد سیاسی تحریم به مثابه ابزار کنترل کننده ساختاری در روابط بین الدول نزد قدرت های مرکزی نظام جهانی، پدیده ای است که در عصر انبساط اقتصاد جهانی سرمایه داری به منصه ظهور رسید. به دیگر سخن یکی دیگر از پیامدهای آشکار مدرنیته در مقیاس بین المللی پیدایش ساز و کار های تحریم کننده از سوی قدرت های بزرگ بوده است.

دلایل همسویی ترکیه اردوغان با روسیه پوتین

نویسنده: حامد عظیمی | ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

روابط ترکیه و روسیه از دهه 1990 که پیوندهای سیاسی و اقتصادی بین دو کشور تا حد زیادی تحت الشعاع اختلافات آنها در مورد تعدادی از مسائل منطقه ای در قفقاز قرار داشت، مسیری طولانی طی کرده است. بسیاری از تحلیلگران همسویی ژئوپلیتیکی بین ترکیه و روسیه را پاسخ عامدانه ترکیه به وخیم شدن روابط خود با غرب می دانند.

بیوگرافی