محمد آمره

محمد آمره

 

محمد آمره، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه هیدروپلیتیک در خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی است. حوزه مطالعاتی آقای آمره سیاست خارجی و مسایل هیدروپلیتیک می باشد.

برخی آثار منتشر شده از ایشان به شرح زیر است:

- بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر، فصلنامه ژئوپلیتیک - خرداد 1399

- مفهوم هویت ملی از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی، فصلنامه مطالعات ملی - تابستان 1399

-اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و نقش تنگه هرمز از نگاه آمار، فصلنامه بنیاد ایرانشناسی – آبان 97

- تروریسم از نگاه جامعه شناسی در سه نظریه کارکردگرایی، تضاد و کنش متقابل نمادین

دومین کنگره بین المللی 17000 شهید ترور – خرداد 1390

m.amereh158@gmail.com


تعداد 2

پنجمین نشست گروه مطالعات هیدروپلیتیک

هیدروپلیتیک ایران و افغانستان: یک تحلیل سیستمی، یک راهکار سازنده

نویسنده: محمد آمره | ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

پنجمین نشست گروه مطالعاتی هیدروپلیتیک؛ مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه روز پنجشنبه 31 تیرماه ۱۴۰۰ با عنوان «هیدروپلیتیک ایران و افغانستان: یک تحلیل سیستمی، یک راهکار سازنده» با ارائه دكتر محمد رضا شهبازبگيان (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن هیدروپلیتیک ایران)، دکتر قدیر نصری (رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه) و دکتر حسین ربیعی (مدیر گروه مطالعاتی هیدروپلیتیک) و جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.

تالاب مرزي هورالعظيم

نویسنده: محمد آمره | ۸ خرداد ۱۴۰۰

نشست تالاب مرزي هورالعظيم؛ گذشته، اكنون و آينده با سخنرانی مهندس جبار وطن فدا مدير كل سابق دفتر رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك وزارت نيرو

بیوگرافی