آنا یوسفیان

آنا یوسفیان

خانم آنا یوسفیان دانشجوی دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مهمان پژوهشکده است، ایشان دانش آموخته دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم یوسفیان روندها فکری در خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است

 

 

anayousefian@gmail.com


تعداد 3

"آوای قو در قعر"؛ نگاهی نرم به بحران روسیه و اوکراین

نویسنده: آنا یوسفیان | ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

با وجود گذشت زمان کوتاهی از آغاز بحران اوکراین و روسیه، جهان شاهد جهت گیری ها در حوزه های متفاوتی چون سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و حتی زیست محیطی بوده است، رویدادی که از هر منظر نیازمند تحلیلی متمرکز و دقیق است.

بحران کرونا و فرصتی برای خلق روایت‌های نو

نویسنده: آنا یوسفیان | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

پس از گذشت تقریبا پنج ماه از ورود ویروس همه گیر کووید 19، بازیگری غیر دولتی و نامرئی به عرصه بین الملل و بروز صدمات اقتصادی و اعتباری، اولین و شاید مهم ترین پرسشی که به ذهن می رسد این است دورنمای روابط بین الملل در دوران پسا کرونا با توجه به فرصت ها و تهدید های به وجود آمده چیست؟

روابط ایران و اروپا در دوران پسا برجام

نویسنده: آنا یوسفیان | ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

روابط ایران و اروپا در دوره پسا برجام به دلیل رفع نگرانی های كشورهای غربی از فعاليت های هسته ای ايران و تمايل آنها برای همكاری با ايران برای حل مسائل ژئوپلتيك منطقه ای، فضای بی سابقه ای را تجربه مي كند.

بیوگرافی