حضور روسیه در سوریه و تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی ایران

روزیکشنبه 24 آبان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران نشستی مشترک با موضوع « حضور روسیه در سوریه و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی ایران» برگزار کرد. در این نشست که کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مدیریت آن را بر عهده داشت، حسین علایی استاد دانشگاه امام حسین (ع)، حسن بهشتی پور تحلیلگر ارشد مسائل روسیه، ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عبدالرسول دیوسالار پژوهشگر مهمان پژوهشکده به ایراد سخنرانی پرداختند. دکتر برزگر در این نشست  بررسی اهداف حضور روسیه در سوریه را از نظر سياستگذاري داراي اهميت بسياري دانست و گفت: حضور نظامی روسیه  در سوریه را می توان با متدولوژی خوش بینانه و بدبینانه بررسی کرد. از نگاه بدبینانه حضور نظامي روسيه در سوريه غيرقابل دفاع است اما اگر با نگاهي خوش‌بينانه مورد واكاوي قرار گيرد، حضور نظامي روسيه در سوريه از لحاظ تسریع راه حل سیاسی برای حل بحران اهميت دارد و مي‌توان آن را مشروع دانست. در رابطه با تاثيرات حضور روسيه در سوريه بر روند بحران اين كشور و معادلات سياسي- امنيتي خاورميانه، هم مي‌توان از نگاه بدبينانه و خوش‌بينانه استفاده كرد.  بدبینانه اینکه از نگاه غربی حضور روسیه منجر به گسترش افراط گرایی و شکاف های ژئوپلتیک منطقه ای می شود. خوشبینانه اینکه روسیه با این کار تروریسم را به عنوان یک مسئله جهانی و بین المللی معرفی می کند و نیز با حضور نظامی در سوریه به دفاع از متحدین خود از جمله سوریه و ایران می پردازد.

 

دکتر علایی نیز در این زمینه گفت: در تشریح اهداف روسیه از مداخله نظامی در سوریه بطور کلی روسیه دو هدف را دنبال می نماید، حفظ منافع خود و وادار کردن آمریکا به مذاکره با خود. آقای حسن بهشتی پور اهداف روسیه را با توجه به سیاست های اعلامی و اعمالی روس ها از مداخله نظامی در سوریه حمایت از شریک استراتژیک خود اسد، جلوگیری از روی کار آمدن دولت نزدیک به غرب در سوریه، مقابله با جریان های افراط گرای مذهبی که از قفقاز به سوریه آمده اند، حفظ موقعیت خود در سوریه به ویژه در طرطوس و حضور در حیاط خلوت آمریکا بعد از ورود آمریکا به کی یف که حیات خلوت روسیه بود دانست و دکتر ابراهیم متقی روسیه را همواره معمای سیاست خارجی ایران دانسته و گفت: با توجه به تحلیل های تاریخی نسبت به رفتار روسیه و عدم تغییر ژئوپلیتیک و فرهنگ سیاسی روسیه می توان نتیجه گرفت که روسیه هرگز به ایران اعتماد نداشته و همواره معتقد است که ایران تمایل به غرب دارد و همواره نگران رویکرد ایران در منطقه است. دکتر دیوسالار نیز در خصوص روند افزایش قدرت ملی روسیه و توان نظامی این کشور و تأثیرات این امر بر حضور روسیه در منطقه و به خصوص بحران سوریه صحبت کرد.......