گروه‌ روندهای فکری و گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌کنند؛

اخلاق، امید و همبستگی اجتماعی در ایران

نوع مطلب: خبر

با حضور و گفتار (به ترتیب الفبا)
محمدباقر تاج‌الدین، دانشگاه آزاد تهران مرکز
رسول رسولی‌پور، دانشگاه خوارزمی
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات سیاسی و اجتماعی
جواد حیدری، دانشگاه شاهد
امیرحسین خداپرست، موسسه حکمت و فلسفه ایران

گفتگوکنندگان:
مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
عارف مسعودی، مدیر گروه سياست و تمدن ایرانی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

 زمان: چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ الی ۱۹
  مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک ۸


نویسنده

مختار نوری (مدیر گروه)

مختار نوری دکتری علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی و مدیر گروه روندها وجریان های فکری در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است.


عارف مسعودی (مدیر گروه)

عارف مسعودی دکتری رشته علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی ، دانشگاه شهید بهشتي تهران است. ایشان در سال 2017 پژوهشگر مهمان در دانشگاه یورک (تورنتو – کانادا) بوده اند . آقای مسعودی اکنون مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه هستند