عارف مسعودی (مدیر گروه)

عارف مسعودی (مدیر گروه)

 

عارف مسعودی دکتری رشته علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی ، دانشگاه شهید بهشتي تهران است. ایشان در سال 2017 پژوهشگر مهمان در دانشگاه یورک (تورنتو کانادا) بوده اند . آقای مسعودی اکنون مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه هستند. آثار متعددی به زبان فارسی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است که برخی از آن ها به شرح زیر می باشد:

كتاب ها

بازدارندگی پیچیده راهبردی درعصرجهانی ، مترجم: عارف مسعودی ، محمد جولانی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایعدفاعی ، تابستان 1395

- و آن گاه معنا زاده شد؛ بازنمایی، شبیه سازی، سوژه، ویراستاران آنه او. بیرنه، هیو. جی سیلورمن؛ ترجمه : عارف مسعودی، امیررضایی پناه، سمیه شوکتی مقرب ، تهران: تمدن علمی، 1398

مقالات فارسی:

نظریه مقاومت دراندیشه مشروطه خواهی جدید، عارف مسعودي و محمدرضا تاجيك دوفصلنامه علمیپژوهشی سیاست نظری، شماره25، سال پاییز و زمستان 1398

نظریه مقاومت و اندیشه ی مشروطه خواهی درایران، عارف مسعودي و محمد رضا تاجيك فصلنامه ی علمیپژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 61 ، بهار 1399

مقالات انگليسي

 

-Globalization,Political Culture and the Educational System of Iran,

Globalization Studies, No.02 – February 2015: 24-25

-Oil, economic development and national security of developing countries: a case study of Iran , International Research Journal of Applied and Basic Sciences, ISSN 2251-838X, Vol, 8 (3): 375-382

- Comparative approach to Islamism in Egypt and Turkey from theory to Practice, Res. J. Recent Sci., Volume 4, Issue (7), Pages 59-65, July,2 (2015)

arefmasodi@yahoo.com

 


تعداد 7

گروه‌ روندهای فکری و گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌کنند؛

اخلاق، امید و همبستگی اجتماعی در ایران

نویسنده: مختار نوری (مدیر گروه) عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۱۱ دی ۱۴۰۲

تقی ارانی ، ملی گرای ماتریالیست

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

در حوالی سال هایی که طالبوف تبریزی در رساله ی گرانمایه ی خود یعنی «مسائل الحیات»، در قلمرو عالم خیال خلاق و ‌در مصاحبت با فرزند موهوم خود « احمد» سرنمونی نفسی را بشارت می داد که به مثل امیل روسو «اهل چون و چرا» گفتن بود و می‌توانست از «خاک وطن چینی بسازد ، سنگش را بلور کند، ریگ صحرا را شیشه کند...و هر چه طبیعت در ناف او گذاشته و پنهان نموده را در آورد»، از قضا در همان تبریز طفلی زاده شد که بشارت از حلول فرزند خیالی طالبوف را می داد. این احمد هبوط یافته نامش تقی ارانی بود. او تمثال همان نفس مشروطه خواهی بود که در پی کمال مدنی، سرور ملی و رشد وطنی و تاریخی بود. نفسی که سعادت خویش را با سعادت ایران و کمال خویش را با ترقی وطن پیوند می داد.

منی که از راه رسیده است

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۲۰ دی ۱۴۰۱

چندی پیش زمانی که از دانشجویی دلیل عدم‌ حضور چند باره اش در کلاس را جویا شدم، با همان رندی خاص دانشجویان کارشناسی جوابی‌ داد که بنابر احوالات اینجا و اکنون ما در خور تامل بود: « من در اعتصاب یک نفره بودم!». این «من» در حال اعتصاب که بازیگوشانه بر یکه گی خود اصرار داشت و در مقابل من افسون زده و در حال زوال ایستاده بود از کجا می آمد؟

به بهانه ی زیست در بحران: بحران چیست؟

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۲۸ تیر ۱۴۰۱

نوشتار حاضر درآمدی است بر سلسله نشست های بحران اندیشی و گفتگوهای ملی که به همت دو گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی و روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار خواهد شد. گرچه هر یک از نشست ها به یک بحران عمده پیش روی جامعه ی ایران در آستانه ی ورود به سده ی جدید شمسی می پردازد اما پیش از هر چیز تامل در «بحران» به مثابه یک مفهوم است که به ضرورت بحران اندیشی و گفتگو درباره ی آن یاری می رساند.

شاهرخ مسکوب و لایه های زمانی فکر نویسنده

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاهرخ مسکوب اندیشمند، نظریه پرداز ادبی، شاهنامه و حافظ پژوه یگانه ای بود که ازهر دو وجه عمل و نظر جایگاهی بی بدیل در سپهر روشنفکری ایرانی دارد. تاملات او در حوزه ی ادبیات حماسی غرب و ایران ، به ویژه درزمینه ی شاهنامه پژوهی، خلق آثاری را سبب شد که چراغ یقینی در مسیر پر پیچ و خم شناخت جهان اساطیرایرانی است .«فردوسی را ملهم بزرگ خود قرار داد و کاری دلچسب تر از غور در شاهنامه نیافت». اما رجوع او به گذشته و سنت اساطیری ایران به همان اندازه که از تتبعات ادبی نویسندگان پیش و پس از خود فراتر می رفت، پیوندی عمیق با شیوه ی تفکر تاریخی و فلسفی داشت

بیوگرافی