مختار نوری

مختار نوری

مختار نوری پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته  علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای نوری اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مسائل خاورمیانه است.


نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "تاثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی: راهکاری برای مقابله با تهدید نرم آمریکا"، (فصلنامه انقلاب اسلامی، 1392)؛ "تحولات انقلابی در خاورمیانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"، (فصلنامه بیداری اسلامی، 1391)؛ "جامعه گرایان و نقد فردگرایی و بی طرفی دولت لیبرال"، ( فصلنامه غرب شناسی بنیادی، 1391).


تعداد 1

انقلاب های عربی و بحران در نظریه های انقلاب

نویسنده: مختار نوری | ۸ بهمن ۱۳۹۲

تحولات انقلابی دنیای عرب نه تنها نشانگر تغییر و تحولات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود است ، بلکه تغییرات مهمی را در حوزه نظریه های انقلاب نیز بوجود آورده است. به گونه ای که تقریبا هیچ یک از نظریه های اصلی انقلاب مانند نظریه منازعه طبقاتی، نظریه واقع گرایی سیاسی ، نظریه همبستگی اجتماعی، نظریه کاریزما و نظریه فرد گرایانه) ، توان تبیین تحولات نوظهور دنیای عرب در سطح داخلی کشورها و در سطح سامانه بین المللی را ندارند.

بیوگرافی