سینا صیاد

سینا صیاد

سینا صیاد پژوهشگر مهمان  سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای صیاد مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ کتاب «بحران اوکراین؛ تقابل ریوانشیسم روسی و گسترش طلبی غرب» با همکاری دکتر افشین زرگر، (انتشارات علوم اجتماعی، 1395)، کتاب «حقوق و سیاست در فضای ماورای جو»، با همکاری دکتر زرگر، (انتشارات علوم اجتماعی، در نوبت چاپ).