جواد آرامی

جواد آرامی

آقای جواد آرامی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای آرامی مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.


تعداد 3

معادله پوتین و ترامپ در هلسینکی

نویسنده: جواد آرامی | ۳ مرداد ۱۳۹۷

ارزیابی پوتین از این دیدار نشان می دهد كه روس ها به نوعی علاقمند هستند تا حداقل در برخی از موضوعات استراتژیك با آمریکائی ها توافق حاصل نمایند. اما ارزیابی ترامپ نشان می دهد كه آمریکائی ها بیشتر به دنبال توافق تاکتیکی و زود گذر با هدف حل مسائل داخلی خودشان هستند.

روسیه در دو راهی بحران سوریه

نویسنده: جواد آرامی | ۱۶ تیر ۱۳۹۷

روس ها به اهمیت همکاری با ایران در خصوص سوریه واقف هستند و كاملا آگاهند كه دستاوردهای نظامی - امنیتی آنها صرفا با همکاری ایران كه میدان جنگ را در اختیار دارد بدست آمده است.

جایگاه بحران یمن در روابط روسیه و عربستان

نویسنده: جواد آرامی | ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

از آغاز درگیری ها در یمن، روسیه تحرک فعال و مشهودی در حل و فصل آن نداشته است. سیاست روسیه در این ارتباط تا حد زیادی تحت تاثیر مولفه های مختلفی از جمله بهبود روابط با عربستان سعودی قرار داشته است.

بیوگرافی