فرهاد رضایی

فرهاد رضایی

دکتر فرهاد رضایی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دکترای رشته روابط بین الملل از دانشگاه مالایا (مالزی) می باشد. حوزه مطالعاتی آقای رضایی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

 نامبرده دارای کتاب و مقالاتی به فارسی  و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تالیف کتاب:

Iran s nuclear program: a study in proliferation and rollback, (New York: palgrave macmillan, 2016)؛  “ Iran, Israel and the United states: The politics of counter- proliferation intelligence, coauthored with Ofira Seliktar”, (New York: Lexington press). Forthcoming

 تألیف مقاله :

“The Revolutionary guards: from spoiler to accepter of the nuclear agreement”, ( Routledge, British journal of middle eastern studies, 2016)؛