ماهره  کوهنورد

ماهره کوهنورد

ماهره کوهنورد، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. حوزه مطالعاتی خانم کوهنورد اندیشه سیاسی و  مسایل ایران است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

« ناامنی استراتژیک آب و نقش حکمرانی ناکارآمد در پیدایش آن»، (مجله مدیریت سرمایه اجتماعی)؛ « مکانیسم تابو زدایی در حکومت‌های ایدئولوژیک مطالعه موردی( ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی)»، (سیزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران)؛ «دین ایدئولوژیک و افسون زدایی از سیاست (با نگاهی به ایرانِ پس از انقلاب اسلامی)»، (فصلنامه سیاست پژوهش نظری)

mahi.kohnavard@yahoo.com