مریم گودرزی

مریم گودرزی

مریم گودرزی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی خانم گودرزی مسایل اوراسیا و قفقاز جنوبی است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه بر مبنای نظریه واقع گرایی»، (مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر-۱۳۹۴)؛ (ترجمه فصول ۲ و ۸ کتاب «بازاندیشی منطقه­ گرایی »،(همکاری با خانم دکتر سازمند ، (نشر مخاطب- ۱۳۹۷)

m.goudarzi93@ut.ac.ir