علی سرزعیم (ناظر علمی)

علی سرزعیم (ناظر علمی)

دکتر علی سرزعیم دکترای اقتصاد از دانشگاه دولتی میلان و ناظر علمی گروه مطالعاتی اقتصاد سیاسی تحریم می باشد. حوزه مطالعاتی وی مسایل اقتصادی و اقتصاد سیاسی است.

نامبرده کتاب و مقالات متعددی به چاپ رسانده که برخی از آن ها به شرح زیر می باشد:

کتاب؛ «پوپولیسم اقتصادی»، انتشارات کرگدن، 1396؛« اقتصاد برای همه»، ج1، انتشارات ترمه، 1393؛ «بینش اقتصادی برای همه»،ج 2، انتشارات ترمه، 1395؛ از آثار ترجمه شده توسط ایشان؛ « سهام سرمایه» از مجموعه سی اف سطح1، انتشارات کرگدن، 1397 (به همراه محمد سیرانی و مسعود نعیمی)، «ترجمه کتاب ماکس بیرزمن: مدیران و چالش های تصمیم گیری»، انتشارات آریانا قلم، 1387، تجدید چاپ انتشارات کرگدن، 1396؛ کتاب « بحران های بانکی » از وی در نوبت انتشار قرار دارد.