سید جواد احمدی

سید جواد احمدی

سید جواد احمدی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  مسائل استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل خاورمیانه و افپاک (افغانستان و پاکستان) است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- «مقاله البیرونی حلقه وصل روابط ایران و هند» (ارائه حضوری در کنفرانس هزاره ابوریحان ، دانشگاه داکا – بنگلادش و چاپ در کتاب مجموعه مقالات. 1398)