رسول  صفرآهنگ

رسول صفرآهنگ

رسول صفرآهنگ، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه  است. دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی نامبرده جریانات فکری و اندیشه های سیاسی در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

تالیف کتاب "تحلیل گفتمان رقابت های انتخاباتی"، تهران- انتشارات گیوا، 1397؛

ترجمه کتاب « پروپاگاندای رایانشی » فرایندهای ماشینی کنترل و فریب افکار عمومی/ساموئل‌سی. وولی، فیلیپ‌ان.هاوارد، انتشارات آکسفورد و انتشارات همشهری، تابستان 1400؛

مقاله: « نقدفرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاستگذاری سلامت برای کنترل همه گیری کرونا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 58، بهار 1399؛

مقاله " تاثیر شکاف های اجتماعی بر بافت گفتمانی انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران( سال2009)"، نشریه  Revista Publicando، 21,May, 2018

 


تعداد 1

بازیگران رسانه ای جنگ روسیه و اوکراین

نویسنده: رسول صفرآهنگ | ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

تصور عمومی از تجاوز روسیه به اوکراین ، جنگ در صحنه واقعی با انگیزه ها و اهداف نظامی است. اما اگر به تصویری که ما ایرانی ها از جنگ روسیه و اوکراین داریم بنگریم می بینیم روایتی که از جنگ دریافت می کنیم روایتی است که رسانه ها و شبکه های اجتماعی در اختیار ما قرار داده اند. ما کیلومترها از صحنه جنگ فاصله داریم و فهم ما از جنگ همانی است که رسانه ها با خبرها و پیام ها به مخاطب می رسانند . بنابراین همزمان با جنگ در فضای واقعی ، جنگی برای غلبه روایت روسیه یا اوکراین از جنگ در جریان است.

بیوگرافی