رسول  صفرآهنگ

رسول صفرآهنگ

رسول صفرآهنگ، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه  است. دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی نامبرده جریانات فکری و اندیشه های سیاسی در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

تالیف کتاب "تحلیل گفتمان رقابت های انتخاباتی"، تهران- انتشارات گیوا، 1397؛

ترجمه کتاب « پروپاگاندای رایانشی » فرایندهای ماشینی کنترل و فریب افکار عمومی/ساموئل‌سی. وولی، فیلیپ‌ان.هاوارد، انتشارات آکسفورد و انتشارات همشهری، تابستان 1400؛

مقاله: « نقدفرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاستگذاری سلامت برای کنترل همه گیری کرونا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 58، بهار 1399؛

مقاله " تاثیر شکاف های اجتماعی بر بافت گفتمانی انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران( سال2009)"، نشریه  Revista Publicando، 21,May, 2018

 


تعداد 3

آیا «جنبش دموکراسی خواهی» در خاورمیانه و شمال افریقا زنده است؟

نویسنده: رسول صفرآهنگ | ۶ اسفند ۱۴۰۱

آیا قیام های اعراب بر تمایل به دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر گذاشته است؟ این مطالعه توضیحی سیستماتیک از تأثیر متفاوت قیام ها بر تمایل مردم برای دموکراسی در سراسر منطقه ارائه می دهد. از اوایل سال 2011 به بعد، اعتراضات گسترده خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را فرا گرفت و مردم این کشورها خواستار دموکراسی بیشتر شدند، اما در واقعیت به آن دست پیدا نکردند.

اقتصاد دفاع و صلح

نویسنده: رسول صفرآهنگ | ۱۶ آبان ۱۴۰۱

در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی اجماع سیاسی رو به رشدی وجود دارد که تحریم‌های اقتصادی ابزار قدرتمندی برای مقابله با بحران‌های بزرگ سیاست خارجی هستند. آیا تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های هدفمند، واقعاً ابزارهای قدرتمندی هستند که نظریه پردازان خوش بین، پیشنهاد می‌کنند؟

بازیگران رسانه ای جنگ روسیه و اوکراین

نویسنده: رسول صفرآهنگ | ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

تصور عمومی از تجاوز روسیه به اوکراین ، جنگ در صحنه واقعی با انگیزه ها و اهداف نظامی است. اما اگر به تصویری که ما ایرانی ها از جنگ روسیه و اوکراین داریم بنگریم می بینیم روایتی که از جنگ دریافت می کنیم روایتی است که رسانه ها و شبکه های اجتماعی در اختیار ما قرار داده اند. ما کیلومترها از صحنه جنگ فاصله داریم و فهم ما از جنگ همانی است که رسانه ها با خبرها و پیام ها به مخاطب می رسانند . بنابراین همزمان با جنگ در فضای واقعی ، جنگی برای غلبه روایت روسیه یا اوکراین از جنگ در جریان است.

بیوگرافی