محمد ناصحی

محمد ناصحی

محمد ناصحی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه آینده پژوهی غرب آسیا است. وی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ناصحی مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- «راه حل یک کشور و دو دولت برای نزاع اعراب و اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه ای، زمستان 1392؛

- «بررسی گفتمانی قیام امام حسین (ع)»، فصلنامه علمی_تخصصی تاریخ پژوهی، تابستان 1398؛

- «پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و ج. ا. ایران»، فصلنامه روابط خارجی، بهار 1399


تعداد 3

آینده سیاست خارجی کویت در پرتو رقابت شاهزادگان

نویسنده: محمد ناصحی | ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در کویت مانند دیگر شیخ نشین های عربی حاشیه خلیج فارس، سنتی خانوادگی به عنوان رویه پذیرفته شده برای انتقال قدرت وجود دارد. براساس قانون اساسی، حاکم کویت باید از نسل «شیخ مبارک بن صباح آل صباح» ملقب به «شیخ مبارک کبیر» موسس و والی کویت طی سال‌های ۱۸۹۶تا ۱۹۱۵ باشد. پس از مرگ شیخ مبارک، فرزند ارشد وی به نام «جابر المبارک آل صباح» تا فوریه ۱۹۱۷ و پس از وی فرزند دیگر شیخ مبارک به نام «سالم المبارک آل صباح» تا سال ۱۹۲۱ بر کویت حکومت کردند. از آن زمان، سنت جانشینی در این کشور بر گردش قدرت میان فرزندان شیخ جابر و شیخ سالم بوده است که در فرهنگ سیاسی کویت به سنت «جابری _ سالمی» موسوم است.

جنگ قدرت در امارات متحده عربی بر سر ولایتعهدی ابوظبی

نویسنده: محمد ناصحی | ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

مقوله گردش نخبگان و انتقال قدرت از جمله مسائل مهم در حوزه حکمرانی به شمار می آید. به تبع کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نیز از این قاعده مستثنی نیستد. کشورهای این منطقه به دلیل تداوم ساخت قبیلگی در عرصه دولت و عدم توسعه سیاسی، همواره با بحران در حوزه انتقال قدرت مواجه بوده اند.

رهبران جدید و تغییر رویکرد سیاست خارجی در امارات متحده عربی

نویسنده: محمد ناصحی | ۶ بهمن ۱۴۰۰

منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، میدان منازعه بازیگران مختلفی است که برای کسب برتری یا اثرگذاری بر ساخت نظم منطقه ای با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه با توجه به ظرفیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی بازیگران یاد شده قابل قبول است اما آنچه در سال های اخیر محل توجه است؛ ورود امارات متحده عربی به رقابت با قدرت های اصلی منطقه است.

بیوگرافی