آسیا

تعداد 36

برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۷ مهر ۱۳۸۹

از پايان حكومت طالبان و شكل گيري حكومت جديد و طي دوره رياست جمهوري كرزاي همواره اين مسئله مد نظر بوده است تا با كنارگذاشتن مسايل قومي و قبيله اي دوران جنگ داخلي افغانستان اين كشور به سمت قانوني كردن روند زندگي در داخل افغانستان حركت كند

سياست افغاني آمريكا و تفرقه

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱ شهریور ۱۳۸۹

افغانستان در مسيري در حال حركت است كه كمترين آگاهي را نسبت به عاقبت آن دارند. اين تاريكي ذهني هر چند كه تا حدود قابل توجهي برخاسته از خواست تصميم گيرندگان براي ناديده انگاشتن واقعيات تاريخي این كشور است اما بيش از هر چيز به تفرقه در ميان مسئولين تصمیم گیر در قلمرو سياست خارجي آمريكا ارتباط دارد.

دولت ضعيف و جامعه قدرتمند در افغانستان

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

دولت هاي استعماري و توسعه طلب توانستند كابل را به تصرف در آورند و حكام مورد نظر خود را بر سر كار بگمارند اما هيچگاه موفق نشدند كشور را به زير كنترل خود در آورند.

ناآرامي هاي قومي قرقيزستان: ناكارآمدي مرزهاي ساختگي، ايدئولوژي پان تركيسم و ...

نویسنده: حمید احمدی  |   ۲۵ خرداد ۱۳۸۹

نخستين بعد بررسي رويدادهاي غم انگيز قرقيزستان از همين لحاظ، يعني نقش سياست هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين قابل طرح مي باشد. اصولاً بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اتحاد جماهير شوروي ميراث بر روسيه تزاري و سياست هاي نظامي گري آن در قرن نوزدهم بود

انقياد ناپذيري دوگانه مردم افغانستان

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۲۱ خرداد ۱۳۸۹

اينكه دولت آمريكا تعداد فراواني از غير نظاميان را براي تعليم و تربيت كادرهاي انتظامي به افغانستان فرستاده است خود نشان از اين دارد كه اين كشور متوجه است كه ساختارهاي بوروكراتيك تنها در فضايي مي توانند ماهيت كار آمد بيابند كه نظم اجتماعي برقرار باشد

پاكستان و تداوم فرقه گرايي

نویسنده: حمید احمدی  |   ۱۸ خرداد ۱۳۸۹

پاكستان در رابطه با فعاليتهاي گروههاي سياسي اسلامي از دو لحاظ با ساير كشورهاي خاورميانه متفاوت است: نخست ماهيت جنبش اسلامي آن تا آنجا كه رابطه آن با دولت مورد نظر است و دوم: ميزان بالاي فرقه گرايي در آن