آسیا

تعداد 35

چشم انداز صلح در افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۱۳ دی ۱۳۹۱

چنين به نظر مي آيد كه نشانه هايي از نوعي تغيير سياسي گام به گام در كادر رهبري پاكستان نسبت به مساله طالبان و افغانستان ايجادشده است.

تغيير معادلات قدرت در افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۱۱ آذر ۱۳۹۱

پس از ديدار اعضاي شوراي صلح افغانستان از پاكستان ظاهرا مقامات دو كشور بر اين توافق دست يافته اند كه طالبان و ساير گروه هاي مسلح فعال در افغانستان درصورت قطع رابطه با القاعده بتوانند در فرآيند مذاكرات صلح شركت كنند.

طالبان و ثبات افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۲۰ آبان ۱۳۹۱

از هنگام اعلام زمان خروج نيروهاي خارجي ازافغانستان در سال 2014 كشورهاي مختلف تلاش دارند با در پيش گرفتن سياست هاي مناسب و اميدوارانه زمينه روشن تري از روابط خود با افغانستان و حفظ ثبات اين كشور ترسيم كنند.

نگاه اقتصادی چین به افغانستان

نویسنده: سمیه مروتی  |   ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

نیاز مبرم چین به انرژی وارداتی از یک سو و وجود ذخایر عظیم زیرزمینی در افغانستان از سوی دیگر سبب شده است تا نگاه چین به افغانستان نگاهی استراتژیک و مبتنی بر رویکرد اقتصادی باشد.

افغانستان در سایه کمک های بین المللی

نویسنده: سمیه مروتی  |   ۳ مرداد ۱۳۹۱

برگزاری اجلاس های بین المللی متعدد جهت کمک های اقتصادی و بازسازی افغانستان نشان دهنده این موضوع است که این کشور همچنان به کمک های مالی بین المللی پس از گذشت یک دهه حضور نیروهای خارجی نیازمند است.

نقش انرژی در روابط هند و ایران

نویسنده: الهام نوری  |   ۶ دی ۱۳۹۰

هر چند عنصر انرژی، آینده روابط ایران و هند را تحت تاثیر قرار می دهد اما به نظر می رسد که دو کشور در عرصه همکاری های مشترک اقتصادی از هم دور شوند.