آسیا

تعداد 35

اجلاس استانبول در مورد افغانستان و موقعیت جغرافیایی - سیاسی ترکيه

نویسنده: علی ولیقلی زاده  |   ۲۳ آبان ۱۳۹۰

هدف اصلي این اجلاس استفاده از توان منطقه اي براي حل مشكل افغانستان بود. اين اجلاس مي خواست براي پايان دادن به جنگ در افغانستان، حمايت كشورهاي همسايه پيرامون مذاكرات صلح را جلب نمايد.

نشست هاي متعدد بين المللي با كمترين تاثير بر افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۱۸ آبان ۱۳۹۰

هدف از اين نشست كه در آن تركيه، پاكستان و افغانستان محوريت اصلي در مذاكرات را داشتند بحث درباره موضوعات مختلف از جمله مساله صلح در افغانستان، روند واگذاري مسئوليت هاي امنيت از ناتو به نيروهاي افغان و طرحي براي ايجاد نوعي همكاري تازه ميان افغانستان و پاكستان بود.

تهاجم به افغانستان حاصل 11سپتامبر

نویسنده: علی رستمی  |   ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

اكنون 10 سال از حمله ايالات متحده به افغانستان گذشته است و به رغم تفكر اوليه امريكا نيروهاي القاعده و طالبان با وجود ضعيف شدن همچنان به حملات خود به نيروهاي خارجي و سربازان دولتي ادامه مي دهند

بحران، رقابت و جنگ سه مشكل افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۲۴ مرداد ۱۳۹۰

با توجه به این كه مردم افغانستان مدت 30 سال همواره در جنگ زيسته و نسلي در آن در شرايط جنگ پرورش يافته اند، مي توان گفت وجود «بحران»، «جنگ» و «رقابت» در بستر عادت مردم و زندگي روزانه آنها شكل گرفته و تداوم مي يابد.

امنيت بومی در افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

طالبان همواره تلاش كرده است با استفاده از نقاط ضعف دولت افغانستان در زمينه هاي اقتصادي كه مي تواند موجبات آرامش و پيشرفت را فراهم سازد و همچنين برخورد با مسائل سياسي پيچيده، ضربات جبران ناپذيري را به ساختار حكومت كرزاي وارد سازد.

تنگناهای پاكستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۴ مرداد ۱۳۹۰

امریكا تلاش دارد با نزدیك كردن مقامات پاكستان و افغانستان در جهت اتخاذ تصمیمات مشترك، نوعی همكاری نظامی میان این دو كشور را سامان دهد و با همكاری میان آنها سطح تنش های اخیر را كاهش داده و از این طریق خود را از این موقعیت دشوار كه خود مسبب آن است، خلاص كند.

آمریکا سوار بر موج ناکارآمدی در پاکستان

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

رهبران امروزی پاکستان از هر دو حزب مردم و عوامی لیگ آنچنان غرق وابستگی و سرفرودی در برابر آمریکا گشته اند که حتی برای خود رهبران و تصمیم گیرندگان آمریکایی هم تعجب برانگیز است .

مثلث آمریکا ، هندوستان و چین

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۱۲ دی ۱۳۸۹

بیان شکل گیری مثلث به این معناست که مطرح ترین بازیگران در شکل دادن به واقعیات بین اللملی اين سه هستند

افق تیره مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان

نویسنده: حمید احمدی  |   ۱ آبان ۱۳۸۹

ادعای دولت كرزای در رابطه با شروع گفتگو میان دولت و نمایندگان آن با رهبران طالبان نیز از سوی طالبان و مقامات پاكستانی تكذیب شده است. در حالی كه دولت و منابع نزدیك به آن مدعی هستند كه نمایندگان كرزای با برخی رهبران طالبان و یا شورای رهبری طالبان وارد مذاكره و گفتگو شده اند.

برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان

نویسنده: علی رستمی  |   ۷ مهر ۱۳۸۹

از پايان حكومت طالبان و شكل گيري حكومت جديد و طي دوره رياست جمهوري كرزاي همواره اين مسئله مد نظر بوده است تا با كنارگذاشتن مسايل قومي و قبيله اي دوران جنگ داخلي افغانستان اين كشور به سمت قانوني كردن روند زندگي در داخل افغانستان حركت كند