آرشیو

تعداد 725

افول غرب در خاورمیانه

نویسنده: شهاب دلیلی (مدیر گروه)  |   ۴ شهریور ۱۴۰۲

چارلز تپو پس از انتشار کتاب «جهان عرب تکه تکه شده؛ از بهار عربی تا عقب نشینی آمریکایی» (2020) کتاب «افول غرب در خاورمیانه» (2022) را منتشر کرد تا نشان دهد اروپا و آمریکا در قبال خاورمیانه سیاست خارجی یکسانی ندارند.

قلت آگاهی اجتماعی در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۴ شهریور ۱۴۰۲

کشورهای خاورمیانه ویژگی ‌های مشابهی را متجلی می‌کنند. هما نطور که تمایزات فاحش و قابل توجهی را نیز به صحنه می‌آورند. این را باید کاملا طبیعی و دائمی ترسیم ساخت چرا که حوادث تاریخی و شرایط متفاوتی را در طول حیات خود تجربه کرده ‌اند.

خاورمیانه پساآمریکایی

نویسنده: شهاب دلیلی (مدیر گروه)  |   ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

برخی تصور می ­کردند با فروپاشی شوروی و پایان نبرد تاریخی ایدئولوژی ­ها، جهان به جای بهتری برای زندگی تبدیل خواهد شد، اما چنین نشد. آمریکا پس از حملات یازدهم سپتامبر اعلام کرد که تمامی سازمان ­های تروریستی را نابود خواهند کرد.

عربستان: از معامله به بازی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

قلیل ‌ترین فضیلتی که برای هر ساختار قدرت سیاسی می ‌توان ترسیم ساخت همانا بهره‌ مندی از ظرفیت فهم شرایط می‌باشد. تمامی حیطه‌ های زیست بشری هر چند به نسبت‌ های متفاوت، مداوما در حال تغییر و تحول هستند. برخورداری انسان از عقلانیت در شکل‌ های پیشینی و پسینی آن گریز ناپذیری این پدیده را به صحنه می ‌آورد. با در نظر گرفتن اجتناب ناپذیری عنصر دگرگونی در حیات بشری پر واضح می‌گردد که شرایط از پویایی ذاتی برخوردار گردند.

چین در قلب و ذهن اعراب حضور فزاینده ای دارد

نویسنده: آنا یوسفیان  |   ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

بسیاری از اعراب چین را به عنوان یک دوست می بینند. تلویزیون دولتی چین روابط اقتصادی با منطقه را ترویج می کند در حالی که مواضع سیاسی با غرب را در تضاد قرار می دهد. مادامی که رسانه های چینی و محلی این روایت را حفظ می کنند، دیدگاه های مربوط به قدرت تا حد زیادی مثبت باقی خواهند ماند.

سرنوشت هویت­ های ملی در خاورمیانه: یک تقلید ناموفق

نویسنده: مریم خالقی نژاد  |   ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

نمونه اولیه دولت - ملت مدرن که هویت "شهروند ملی" از آن متولد شد، از اوایل قرن نوزدهم به عنوان الگوی سازمان سیاسی غالب رایج گشت. این تحول ساختاری که تا حد زیادی نتیجه توسعه سیاسی و فرهنگی خاص اروپا بود، ویژگی "تکرارپذیری" داشت، همان طور که بندیکت اندرسون تاکید داشت، خیلی زود در همه جا نفوذ کرد و زمینه ساز نفوذ اروپا در جوامع مختلف شد.

متن های پایه و تازه؛ «علوم سیاسی خاورمیانه : نظریه و روش پس از قیام های عربی»

نویسنده: شهاب دلیلی (مدیر گروه)  |   ۹ مرداد ۱۴۰۲

«متن های پایه و تازه» آثار جدید و مهمی هستند که به قلم دانشوران سرشناس جهان نوشته و از سوی ناشران معتبر بین المللی منتشر می شوند. از آن جا «مرور ادبیات جهانی در باب خاورمیانه شناسی » بخش مهمی از پژوهش های اساسی را تشکیل می دهد ، گروه مطالعات پایه» بر آن است که این متن ها را به صورت هفتگی معرفی و خلاصه ای از ادعاها و یافته های نویسندگاه مطرح دنیا در باب خاورمیانه را منتشر کند.