آرشیو

تعداد 266

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بحران سوریه؛ اهداف و منافع بازيگران منطقه ای و بين الملل

۵ آبان ۱۳۹۴

نشست شنبه 11مهر 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بحران سوريه؛ اهداف و منافع بازيگران منطقه اي و بين الملل» با مدیریت دکتر رحمت حاجی مینه برگزار شد. دکتر اسدالله اطهري مدير گروه تركيه شناسي و دکتر قدیر نصری مدیر گروه روندهای فکری به همراه برخی كارشناسان حوزه تركيه شناسي و پژوهشگران مهمان در این نشست حضور داشتند.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

"ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا: چشم انداز عضویت ترکیه در این اتحادیه": موضوع نشست گروه ترکیه شناسی

۲۴ مرداد ۱۳۹۴

نشست شنبه 24 مرداد 1394گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا: چشم انداز عضویت ترکیه در این اتحادیه» برگزار گردید. این سخنرانی توسط دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و رایزن سیاسی وزارت امور خارجه ارائه شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی ابعاد و اهداف عمليات نظامی هم زمان تركيه بر عليه داعش و پ.ك.ك

۱۰ مرداد ۱۳۹۴

نشست شنبه 10 مرداد 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسي ابعاد و اهداف عمليات نظامي هم زمان تركيه بر عليه داعش و پ.ك.ك» با سخنرانی دکتر رحمت حاجی مینه و مديريت دکتراسدالله اطهري، مدير گروه تركيه شناسي همراه برخی كارشناسان حوزه تركيه شناسي و پژوهشگران ميهمان برگزار شد.

گروه مطالعاتی روندهای فكری

تبیین خشونت با ارجاع به دین: فقر فرهنگی گری

۴ مرداد ۱۳۹۴

«گروه روندهای فکری خاورمیانه» با همکاری «انجمن علوم سیاسی» (کمیته دانشجویی)، در چهارم مردادماه 1394 میزبان دکتر محمد مهدی مجاهدی (از دانشگاه آزاد برلین)، دکتر احمد بستانی (از دانشگاه خوارزمی) و دکتر قدیر نصری (مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه) بود

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

ملاحظاتی درباره انقلاب تونس و مصر

۱۵ تیر ۱۳۹۴

روز یکشنبه 17 خرداد 1394، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "ملاحظاتی درباره انقلاب تونس و مصر" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی انتخابات ترکیه: ابعاد داخلی و پیامدهای منطقه ای

۳۱ خرداد ۱۳۹۴

نشست شنبه 23 خرداد ماه 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «بررسی انتخابات ترکیه: ابعاد داخلی و پیامدهای منطقه ای » برگزار شد. در این نشست که مدیریت آن را خانم سحر تقی پور، دبیر گروه ترکیه شناسی پژوهشکده بر عهده داشت دکتر اسداله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، برخی کارشناسان مسائل ترکیه و پژوهشگران مهمان پژوهشکده حضور داشتند.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و سیاست خارجی ترکیه

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

نشست شنبه نهم خرداد 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «ژئوپلتیک جدید خاورمیانه و سیاست خارجی ترکیه» و با سخنرانی دکتر افشین زرگر عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد. دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، اعضای گروه ترکیه شناسی و پژوهشگران مهمان پژوهشکده در این نشست حضور داشتند.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

سیاست خارجی ترکیه : شکست ها و ناکامی ها

۲ خرداد ۱۳۹۴

نشست 2 خرداد ماه 1394 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «سیاست خارجی ترکیه : شکست ها و ناکامی ها» و با مدیریت آقای محمد علی مهتدی پژوهشگر ارشد پژوهشکده به صورت میزگرد برگزار شد. در این میزگرد دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، اعضای گروه ترکیه شناسی و برخی کارشناسان و پژوهشگران مسائل خاورمیانه حضور داشتند.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

نقش نفت در گذشته و آینده بازار جهانی انرژی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در دوم اردیبهشت سال 1394، نشستی با عنوان نقش نفت در گذشته و آینده بازار جهانی انرژی برگزار کرد و در این نشست میزبان پروفسور محسن مسرت استاد دانشگاه اوزنا بروک آلمان بود.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی سفر اخیر آقای اردوغان به ایران با توجه به تحولات اخیر منطقه

۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

شنبه 22 فروردین 1394 گروه ترکیه شناسی میزگردی با عنوان "بررسی سفر اخیر آقای اردوغان به ایران با توجه به تحولات اخیر منطقه" برگزار کرد. این نشست به مدیریت دکتر اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و دکتر رحمت حاجی مینه از اعضای گروه ترکیه شناسی انجام شد.