سیاست خارجی و تمدن ایرانی

تعداد 2173

آشفتگی!

نویسنده: ابوالقاسم قاسم‌زاده  |   ۱ بهمن ۱۴۰۲

گروه‌ روندهای فکری و گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌کنند؛

اخلاق، امید و همبستگی اجتماعی در ایران

نویسنده: مختار نوری (مدیر گروه) عارف مسعودی (مدیر گروه)  |   ۱۱ دی ۱۴۰۲