بررسی جامعه و سیاست خارجی مصر و کشورهای شمال آفریقا

تعداد 51

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

بحران آب بین مصر و اتیوپی؛ از منازعه تا همکاری

۳۰ مهر ۱۳۹۳

روز یکشنبه 23 شهریور1393، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "بحران آب بین مصر و اتیوپی؛ از منازعه تا همکاری" برگزار کرد. در این نشست که با حضور دکتر سید عبدالامیر نبوی مدیر گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا، اعضاء و برخی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل شد، خانم فاطمه شاه رضایی؛ پژوهشگر روابط بین الملل به ایراد سخنرانی پرداخت.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

تحولات خاورمیانه عربی: چرایی مسیرهای متفاوت؟؛ موضوع نشست گروه مطالعات مصر و شمال افریقا

۲۳ مهر ۱۳۹۳

روز سه شنبه 4 شهریور1393، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "تحولات خاورمیانه عربی: چرایی مسیرهای متفاوت؟" برگزار کرد. در این نشست، آقای دکتر قدرت احمدیان؛ استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل و عضو گروه پژوهشی مطالعات عراق از دانشگاه رازی کرمانشاه و آقای مختار نوری؛ پژوهشگر مهمان و دانشجوی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علوم تحقیقات به ایراد سخنرانی پرداختند.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

انتخابات ریاست جمهوری مصر، نقطه سر خط

۱۵ مرداد ۱۳۹۳

روز سه شنبه 27 خرداد1393، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "انتخابات ریاست جمهوری مصر، نقطه سر خط " برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

روند دولت- ملت سازی در تونس و لیبی پس از انقلاب

۳۱ خرداد ۱۳۹۳

روز سه شنبه 30 اردیبهشت1393، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان " روند دولت- ملت سازی در تونس و لیبی پس از انقلاب " برگزار کرد. در این نشست که با حضور دکتر سیدعبدالامیر نبوی مدیر گروه، اعضاء و برخی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل شد، دکتر نبی الله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانی پرداخت.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

ریشه جنبش های عربی؛ با تاکید بر آرای طارق رمضان

۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1393، گروه "مطالعات مصر و شمال آفریقا" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "ریشه جنبش های عربی؛ با تاکید بر آرای طارق رمضان" برگزار کرد. در این نشست که با حضور دکتر سیدعبدالأمیر نبوی مدیر گروه، برخی از اعضاء و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل شد، خانم سیمین بهبهانی پژوهشگر مهمان پژوهشکده و دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

درآمدی بر فهم جنبش ­های اجتماعی از منظر سازمان فضایی شهر

۹ بهمن ۱۳۹۲

روز یکشنبه 24 آذر 1392، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "درآمدی بر فهم جنبش­های اجتماعی از منظر سازمان فضایی شهر" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

ریشه یابی انقلاب های عربی در شمال آفریقا

۳۰ آذر ۱۳۹۲

روز یکشنبه 10 آذر ماه 1392، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان"ریشه یابی انقلاب های عربی در شمال آفریقا" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

چیستی مطالعات فرهنگی و کاربست آن در تحلیل جنبش های اجتماعی جهان عرب

۱۳ آذر ۱۳۹۲

گروه "مطالعات مصر و شمال آفریقا" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دو نشست با عنوان "چیستی مطالعات فرهنگی و کاربست آن در تحلیل جنبش های اجتماعی جهان عرب" در تاریخ‌های 11 و 26 آبان‌ماه برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

ریشه جنبش های عربی؛ با تاکید بر آرای آصف بیات

۲۶ آبان ۱۳۹۲

روز یکشنبه 28 مهر ماه 1392، گروه "مطالعات مصر و شمال آفریقا" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "ریشه جنبش های عربی؛ با تاکید بر آرای آصف بیات" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

تونس؛ چالش میان گروه های سیاسی پس از انقلاب یاس

۵ مهر ۱۳۹۲

روز یکشنبه 24 شهریورماه 1392، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "تونس؛ چالش میان گروه های سیاسی پس از انقلاب یاس" برگزار کرد.