بررسی جامعه و سیاست خارجی مصر و کشورهای شمال آفریقا

تعداد 53

انتظار تحول بنيادين در دنياي عرب مثل انقلاب ايران غيرواقع‌بينانه است

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی (ناظر علمی)  |   ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

مصر زمينه مناسب و شرايط مساعدي براي بروز و ظهور اعتراض‌ها از پيش داشته است، اما تحولات تونس نارضايتي‌ها در مصر را افزايش داد و نوعي خودباوري را بين مردم دامن زد.

انتخابات پارلمانی مصر؛ پیش‌درآمدی بر انتخابات ریاست ‌جمهوری

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی (ناظر علمی)  |   ۳ آذر ۱۳۸۹

اگرچه امكانات زیاد حزب دموكراتیك ملی، و نیز حمایت دستگاه امنیتی، همواره كامیابی آن را در مراحل مختلف انتخاباتی تضمین كرده است، ورود البرادعی به صحنه سیاسی مصر سبب شده است توان مخالفان به طرز چشمگیری افزایش یابد و نگرانی دولتمردان را برانگیزد.

انتقال قدرت و تغییر در مصر

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی (ناظر علمی)  |   ۳ شهریور ۱۳۸۹

جانشین حسنی مبارک هر که باشد، چه جمال مبارک و چه عمر سلیمان با همان شیوه و روش سابق حکومت خواهد کرد و هیچ تغییری در سیاست‌ها و رویه‌ها رخ نخواهد داد.