بررسی جامعه و سیاست خارجی مصر و کشورهای شمال آفریقا

تعداد 51

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

سیاست خارجی مصر در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی

۱۹ شهریور ۱۳۹۲

روز یکشنبه 3 شهریور ماه 1391، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان"سیاست خارجی مصر در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی: مصر و شمال آفریقا

تحلیلی بر دلایل شکست اخوان در مصر

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

شکست زود هنگام محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر نه تنها از اشتباهات فردی او و اختلاف میان دسته های مختلف جامعه مصر، بلکه از مسائل درون سازمانی همچون هرج و مرج ایدئولوژیک موجود در سازمان یعنی اخوان المسلمین سرچشمه می گیرد.

گروه مطالعاتی: مصر و شمال آفریقا

بررسی زمینه ها و دلایل سقوط دولت مرسی در مصر

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی (ناظر علمی)  |   ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دکتر نبوی در این نشست پیش زمینه ها و شرایط سیاسی مصر را که منجر به روی کارآمدن مرسی و به قدرت رسیدن اخوان المسلین شد، مطرح نمود.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

مقایسه تجربه اسلام گرایی در مصر جدید و ترکیه

۱۲ خرداد ۱۳۹۲

روز یکشنبه 5 خرداد 1392،گروه های "مطالعات مصر و شمال آفریقا" و "روندهای فکری"پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "مقایسه تجربه اسلام گرایی در مصر جدید و ترکیه" برگزار کردند.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مصر

۱۷ بهمن ۱۳۹۱

روز پنجشنبه 12 بهمن 1391، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مصر " برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

تحلیل نظری جنبش های جدید خاورمیانه

۱۰ بهمن ۱۳۹۱

روز یکشنبه 1 بهمن ماه 1391، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "تحلیل نظری جنبش های جدید خاورمیانه"برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

نظامیان و انقلاب مصر: تحلیل مناسبات نظامی– مدنی در مصر جدید

۲۴ دی ۱۳۹۱

روز یکشنبه 17 دی ماه 1391، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "نظامیان و انقلاب مصر: تحلیل مناسبات نظامی– مدنی در مصر جدید" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

بررسی مقایسه‌ای پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و مصر

۱۹ دی ۱۳۹۱

روز یکشنبه 3 دی ماه 1391، گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نشستی را با عنوان "بررسی مقایسه‌ای پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و مصر" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

مصر و بحران قانون اساسی جدید

۲ دی ۱۳۹۱

روز یکشنبه 19 آذر ماه 1391 گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "مصر و بحران قانون اساسی جدید" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی مصر و شمال آفریقا

مصر پس از انقلاب و جهان ناموزون اجتماعی

۱۲ آذر ۱۳۹۱

روز یکشنبه 28 آبان 1391 گروه مصر شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "مصر پس از انقلاب و جهان ناموزون اجتماعی" برگزار کرد.