آرشیو

تعداد 933

دنياي مجازي آمريكا در افغانستان

نویسنده: حسین دهشیار  |   ۴ خرداد ۱۳۸۹

هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا برگزاري انتخابات را مساوي با ملت سازي مي داند چرا كه از نظر وزارت خانه اي كه او مسئول آن است انتخابات مشروعيت و به تبع آن احساس همبستگي بوجود مي آورد

قدرت هوشمند

نویسنده: سید اسدلله اطهری  |   ۳ خرداد ۱۳۸۹

قدرت هوشمند نه از جنس قدرت نرم و نه از جنس قدرت سخت است، بلكه تركیب توانمندی از این دو است. قدرت هوشمند به معنای ایجاد یك استراتژی همگرا، منابع محور و ابزارهای مناسب برای دستیابی به اهداف آمریكا مبتنی بر قدرت سخت و نرم می باشد

سنت‌گرای مدرن

نویسنده: کیهان برزگر  |   ۳ خرداد ۱۳۸۹

نگاه سنتي توام با كلي نگري نسبت به تحولات خاورميانه، بيشتر ناشي از عدم شناخت صحيح غرب از منطقه است. يكي از چالش‌ های جدي مطالعات خاورميانه شناسی غرب در يكسان دانستن ويژگی هاي فرهنگی – سياسی، تاريخی و اقتصادی جوامع خاورميانه می باشد.