بررسی ملاحظات استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه

تعداد 48

چرایی سهولت مدیریت بحران ها

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

هر زمان بحران در یک قلمرو حادث می شود به این معناست که در آن قلمرو یا حیطه خواه سیاسی ، خواه اقتصادی ، و بدون توجه به اینکه فرهنگی و یا اجتماعی است شهروند به خواست های مطرح و مورد نیاز دست نیافته است .

اوباما و خرده روشنفکران در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

با توجه به سیاست های دنبال شده در واشنگتن و در منطقه خاورمیانه، تغییری در رهبری ساختار تصمیم گیری از جمهوریخواهان به دمکرات ها به چشم نمی خورد.

از رونالد ریگان تا باراک اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۱ دی ۱۳۸۹

افراد مترقی در جامعه آمریکا در طی یکصد سال اخیر همیشه در پی این بودند که رهبری را بیابند که نماد سیاسی گرایش مترقی در آمریکا جلوه گرشود .

صعود چین و کاهش هزینه افول امریکا: منطق اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱۹ مهر ۱۳۸۹

دولتمردان امریکا به منظور اینکه جایگاه خود را در شرق آسیا تثبیت کنند و جایگاه جهانی خود را استحکام بخشند، سیاست مطمئن سازی استراتژیک را پیش گرفته اند. این بدان معناست که امریکا کاملاً حوزه نفوذ چین را پذیرفته و هژمونی آن در شرق آسیا را تایید می کند.

الگوهای فكری و جايگاه رييس جمهوری

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱۱ شهریور ۱۳۸۹

بیش از نیمی از مردم آمریكا نگاه منفی را نسبت به باراك اوباما در نظر نظرسنجی ها اعلام می كنند.البته بیشتر این ارزیابی های منفی در بین مستقل ها و محافظه كاران وجود دارد.

نخبگان و شهروندان

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱ شهریور ۱۳۸۹

از شروع دوره ریاست جمهوری باراک اوباما آنچه بيش از هر چيز جلوه گري كرده است تفاوت بين خواستهاي نخبگان حاكم سياسي و اكثريت مردم مي باشد. به دليل مخالفت گسترده مردم با حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و خواست آنان براي خروج هرچه زودتر سربازان شرایط ویژه ای شکل گرفته است.

ناكارآمدي سياست «همراه سازي»

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

شايد بتوان گفت كه جغرافيايي كه بيشترين نقش را در به صحنه آوردن تعارض ذاتي گزاره هاي ناكارآمد سياست طراحي شده به وسيله كاخ سفيد بازي مي كند محققاً افغانستان است.

جامعه آمريكا و باراك اوباما

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

هنگامي كه باراك اوباما با بيش از پنجاه و سه درصد آرا و تفاوت بيش از هفت درصدي نسبت به رقيب خود به كاخ سفيد راه يافت اين ذهنيت وجود داشت كه آمريكا دوران متفاوتي را تجربه خواهد كرد كه از نظر كيفيت با دوران طلايي عمر اين كشور تطابق خواهد داشت.

انتخابات ميان دوره ای

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی)  |   ۱۳ مرداد ۱۳۸۹

بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخابات رياست جمهوري ماهيت ملي دارد در حاليكه انتخابات قوه مقننه ماهيت غيرملي دارد و به گونه اي وسيع متاثر از موضوعات محلي و ايالتي است.