خاورمیانه و قدرت های بزرگ

تعداد 30

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

روسیه و تحولات سوریه

۱۵ تیر ۱۳۹۲

روز یک شنبه 26 خرداد ماه 1392 گروه مطالعات خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی با موضوع "روسیه و تحولات سوریه " برگزار کرد.

چرایی بی ثباتی پایدار در خاورمیانه

۲۵ خرداد ۱۳۹۲

روز یک شنبه 5 خرداد اردیبهشت ماه 1392 نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعات "خاورمیانه وقدرت­های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "چرایی بی ثباتی پایدار در خاورمیانه" برگزارشد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

ایده فدرالیسم و کشورهای خاورمیانه

۲۱ خرداد ۱۳۹۲

روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه 1392، نشست دیگری از سلسله نشست های گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور دکتر حسین دهشیار مدیر گروه و اعضای گروه تشکیل شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

دلایل اهمیت و نفوذ لابی یهود در امریکا

۵ خرداد ۱۳۹۲

روز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه 1392 نشست دیگری ازمجموعه نشست های گروه مطالعات "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "دلایل اهمیت ونفوذ لابی یهود در امریکا " برگزارشد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

تحلیل تاریخی- جامعه شناختی از شرایط دولت های عرب در بهار عربی

۲۸ فروردین ۱۳۹۲

روز یک شنبه 18 فروردین ماه 1392 گروه "مطالعات خاورمیانه و قدرت های بزرگ"، نشستی را با موضوع "تحلیل تاریخی- جامعه شناختی از شرایط دولت های عرب در بهار عربی" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

تئوری های روابط بین الملل و خاورمیانه 2

۲۰ اسفند ۱۳۹۱

روز یک شنبه 13 اسفند ماه 1391 نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "تئوری های روابط بین الملل و خاورمیانه" و با مدیریت دکتر حسین دهشیار مدیر گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

تئوری های روابط بین الملل و خاورمیانه

۷ اسفند ۱۳۹۱

روز یک شنبه 29 بهمن ماه 1391 گروه مطالعات "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی با موضوع "تئوری های روابط بین الملل و خاورمیانه"برگزار کرد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

۲۵ بهمن ۱۳۹۱

روز یک شنبه 15 بهمن ماه 1391 نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "اسلام سیاسی ونقش آن در خاورمیانه" برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

دموکراسی سازی در خاورمیانه

۱۱ بهمن ۱۳۹۱

روز یک شنبه 1 بهمن ماه 1391 گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "دموکراسی سازی در خاورمیانه" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

گزارش نشست گروه مطالعات خاورمیانه و قدرت های بزرگ

۲۴ دی ۱۳۹۱

روز سه شنبه 5 دی ماه 1391، اولین نشست گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت­ های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور دکتر حسین دهشیار مدیر گروه و پژوهشگر ارشد پژوهشکده و اعضای گروه برگزار شد.