سمیه مروتی

سمیه مروتی

سمیه مروتی عضو گروه مطالعات افپاک در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان مطالعات افغانستان و پاکستان است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "تروما؛ بحران بی‌پایان امنیتی در افغانستان"؛ (فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل). "بررسی پیامدهای امنیتی سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت رژیم صهیونیستی"؛ (انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران)؛ "نقش رسانه‌ها در تولید انگاره‌های متعارض در روابط ایران و افغانستان"؛ (انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران)

 

s.morovatti@gmail.com


تعداد 5

کویت و پیشگامی در خلیج فارس

نویسنده: سمیه مروتی | ۲۶ اسفند ۱۳۹۱

تقاضاهای مخالفین و اعتراضات و ایجاد گفت‌وگو ، زمینه‌ نهادینه شدن تدریجی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را در کویت برای انجام اصلاحاتِ بدون خشونت فراهم آورده است. نوع برخورد شیخ صباح الاحمد با مخالفان، باعث ایجاد فضایی از اعتماد نسبی و قابل قبول میان دو طرف شد.

کشور ناظر غیر عضو؛ جایگاه جدید فلسطین در سازمان ملل

نویسنده: سمیه مروتی | ۱۶ آذر ۱۳۹۱

تأیید کشور شدن فلسطین از سوی مجمع عمومی می تواند پیامدهای حقوقی مهمی داشته باشد. رسمیت یافتن فلسطین به عنوان یک «کشور» باعث می شود، تمامی حقوقی که یک کشور در حقوق بین الملل به آن استناد می کند و از آن بهره می جوید، شامل فلسطین نیز شود.

دیدگاه های حزبی و خصوصیات شخصیتی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا

نویسنده: سمیه مروتی | ۱۷ مهر ۱۳۹۱

در مجموع، در کنار تأثیر دیدگاه های حزبی و خصوصیات شخصیتی کاندیداها بر نتایح انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آنچه از اهمیت بالائی برخوردار است رفتار انتخاباتی مردم آمریکا در دوره های پیشین است.

نگاه اقتصادی چین به افغانستان

نویسنده: سمیه مروتی | ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

نیاز مبرم چین به انرژی وارداتی از یک سو و وجود ذخایر عظیم زیرزمینی در افغانستان از سوی دیگر سبب شده است تا نگاه چین به افغانستان نگاهی استراتژیک و مبتنی بر رویکرد اقتصادی باشد.

افغانستان در سایه کمک های بین المللی

نویسنده: سمیه مروتی | ۳ مرداد ۱۳۹۱

برگزاری اجلاس های بین المللی متعدد جهت کمک های اقتصادی و بازسازی افغانستان نشان دهنده این موضوع است که این کشور همچنان به کمک های مالی بین المللی پس از گذشت یک دهه حضور نیروهای خارجی نیازمند است.

بیوگرافی