کارگاه آموزشی

تعداد 36

بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی؛ در جلسه کارگاه تخصصی زبان انگلیسی

۲۱ اسفند ۱۳۹۳

دوشنبه 18 اسفند ماه 1393، جلسه ای دیگر از مجموعه جلسات "کارگاه زبان انگلیسی" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1394- 1393 با موضوع "بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی" برگزار شد. مدیریت این جلسه بر عهده دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده بود.

حقوق بین الملل بشر دوستانه در دست شورشیان

۱۴ اسفند ۱۳۹۳

روز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1392، کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ششمین جلسه از مجموعه جلسات خود را برگزار کرد. مدیریت جلسه نیز بر عهده دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان و دبیر کارگاه بود.

بررسی آینده جریان های اسلامی در خاورمیانه

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

دوازدهمین جلسه از مجموعه جلسات کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع " آینده جریان های اسلامی در خاورمیانه" برگزار شد. در این جلسه که با مدیریت دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده تشکیل گردید...

نقد و بررسی مستند "ژئوپلیتیک و اثرات آن بر امنیت ملی"

۱۸ خرداد ۱۳۹۳

در راستای برگزاری جلسات کارگاه تخصصی زبان انگلیسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، بیست و چهارم و سی و یکم اردیبهشت ماه 1393 جلسات دهم و یازدهم کارگاه تخصصی زبان انگلیسی به جلسه نقد و بررسی مستند میزگرد ""ژئوپلیتیک و اثرات آن بر امنیت ملی" اختصاص یافت.

بهار عربی؛ روابط ایران و ترکیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1393، نهمین جلسه از مجموعه جلسات کارگاه تخصصی زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "بهار عربی؛ روابط ایران و ترکیه" برگزار شد. مدیریت این جلسه بر عهده دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده بود.

بررسی بحران اوکراین

۲۷ فروردین ۱۳۹۳

روز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393، در ادامه مجموعه جلسات کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1393- 1392، هشتمین جلسه از مجموعه این جلسات با موضوع "بررسی بحران اوکراین" برگزار شد. در این جلسه که با مدیریت دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده تشکیل گردید، آقای روزبه حاتمی نکات خود را در خصوص موضوع نشست به زبان انگلیسی در حضور اعضای کارگاه ارائه کرد.

بررسی تاریخی مناقشه ایران و آمریکا

۲۶ بهمن ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 1392، کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه پنجمین جلسه از مجموعه جلسات خود را با موضوع "بررسی تاریخی مناقشه ایران و آمریکا" برگزار کرد.

میزگرد مشترک هیئتی از دانشجویان آلمانی با اعضای کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۹ بهمن ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1392 تعدادی از دانشجویان مؤسسه جان اف کندی دانشگاه آزاد آلمان ( Free University) ضمن دیدار از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، میزگرد مشترکی با اعضای کارگاه تخصصی زبان انگلیسی پژوهشکده برگزار کردند.

دیپلماسی اجبار آمریکا و برنامه هسته ای ایران

۱۳ بهمن ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1392، کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده استراتژیک خاورمیانه چهارمین جلسه از مجموعه جلسات خود را با موضوع "دیپلماسی اجبار آمریکا و برنامه هسته ای ایران" برگزار کرد.

جهان در سال 2030

۲۸ دی ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 25 دی ماه 1392، سومین جلسه از مجموعه جلسات "کارگاه زبان انگلیسی" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "جهان در سال 2030" برگزار شد.