کارگاه آموزشی

تعداد 43

حضور دکتر سید محمد کاظم سجادپور مشاور ارشد وزیر امور خارجه در کارگاه آموزشی "نقش تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل"

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه دیگری از کارگاه­های آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع "نقش نظریه در پیشبرد پژوهش­های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد.

حمیرا مشیرزاده در کارگاه آموزشی فن مقاله نویسی پژوهشگران مهمان سال تحصیلی 1394- 1393

۲۷ فروردین ۱۳۹۴

روز چهارشنبه 26 فروردین ماه 1394 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1394-1393 را با موضوع "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" برگزار کرد.

حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

روز چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392، هفتمین جلسه از مجموعه جلسات کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار" با مدیریت دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده تشکیل گردید.

فنون و تجارب حضور در سمینارهای بین المللی

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

روز سه شنبه 10 تیرماه 1393 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه یکی دیگر از  کارگاه های آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1393-1392 با موضوع "فنون و تجارب حضور در سمینارهای بین المللی" را برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر به ایراد سخنرانی پرداخت.

بایسته های استراتژیک ایران در مقابل داعش : تحلیلی بر اساس مدل SWOT

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در اقدامی مبتکرانه کارگاهی مبتنی بر روش SWOT ترتیب داد و در پژوهشی گروهی تلاش کرد با استفاده از این ماتریس و تطبیق آن با موضوع مطرح‌شده، داده‌های جدید و متنوعی استخراج کرده و شیوه‌ی جدیدی برای رسیدن به استراتژی‌های مناسب ارائه کند.

جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل با حضور دکتر سید محمد کاظم سجادپور مشاور ارشد وزیر امور خارجه

۲۴ اسفند ۱۳۹۳

روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دومین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1393-1392 با موضوع "جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد.

آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه در کارگاه آموزشی (workshop) "پژوهشگران مهمان" سال تحصیلی 1394- 1393

۲۳ اسفند ۱۳۹۳

روز پنجشنبه 25 آذر ماه 1393، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نخستین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع " آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه" با حضور دکتر کیهان برزگر و پژوهشگران مهمان برگزار کرد.

بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی؛ در جلسه کارگاه تخصصی زبان انگلیسی

۲۱ اسفند ۱۳۹۳

دوشنبه 18 اسفند ماه 1393، جلسه ای دیگر از مجموعه جلسات "کارگاه زبان انگلیسی" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1394- 1393 با موضوع "بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی" برگزار شد. مدیریت این جلسه بر عهده دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده بود.

حقوق بین الملل بشر دوستانه در دست شورشیان

۱۴ اسفند ۱۳۹۳

روز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1392، کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ششمین جلسه از مجموعه جلسات خود را برگزار کرد. مدیریت جلسه نیز بر عهده دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان و دبیر کارگاه بود.

بررسی آینده جریان های اسلامی در خاورمیانه

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

دوازدهمین جلسه از مجموعه جلسات کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع " آینده جریان های اسلامی در خاورمیانه" برگزار شد. در این جلسه که با مدیریت دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده تشکیل گردید...