کارگاه آموزشی

تعداد 36

تبعات منطقه ای توافق هسته ای ایران

۲۲ دی ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 18 دی ماه 1392، دومین جلسه از مجموعه جلسات "کارگاه زبان انگلیسی" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "تبعات منطقه ای توافق هسته ای ایران" برگزار شد.

تنگنای مسئولیت حمایت: بررسی موردی سوریه و لیبی از منظر شورای امنیت سازمان ملل متحد

۴ دی ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 28 آذرماه 1392، اولین جلسه از مجموعه جلسات "کارگاه زبان انگلیسی" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "تنگنای مسئولیت حمایت: بررسی موردی سوریه و لیبی از منظر شورای امنیت سازمان ملل متحد" برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی (workshop) "پژوهشگران مهمان" سال تحصیلی 1393- 1392

۲۳ آذر ۱۳۹۲

روز پنجشنبه 21 آذر ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نخستین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1393-1392 با موضوع " آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان جدید و عده ای از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد نیز حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات  و  رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و قائم مقام پژوهشکده به بحث در مورد اصول و فنون نوشتن مقالات کوتاه پرداختند.

گزارش کارگاه آموزشی "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۵ تیر ۱۳۹۲

روز پنجشنبه 6 تیر ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه سومین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1392-1391 را با موضوع "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و تعدادی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حضور داشتند، دکتر حمیرا مشیرزاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر کیهان برزگر عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز مدیریت جلسه را بر عهده داشت.

گزارش کارگاه آموزشی جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۲۱ بهمن ۱۳۹۱

روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دومین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1392-1391 با موضوع "جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر سید محمدکاظم سجادپور عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز مدیریت جلسه را بر عهده داشت.

برگزاری کارگاه آموزشی فنون مقاله نویسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۳ آذر ۱۳۹۱

روز پنجشنبه 9 آذر ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نخستین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1392-1391 با موضوع "فنون مقاله نویسی" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده، خانم مریم پاشنگ و آقای رحمت حاجی مینه پژوهشگران مهمان پژوهشکده و خانم زهرا توکلی دستیار برنامه پژوهشگران مهمان نکاتی را مطرح کردند.