آرشیو

تعداد 280

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی مواضع ترکیه در قبال کردهای پ.ک.ک

۱۹ آبان ۱۳۹۱

روز شنبه پانزدهم مهر ماه 1391، گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "بررسی مواضع ترکیه در قبال کردهای پ.ک.ک"،با حضور پژوهشگران پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار کرد.

گروه مطالعاتی خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس و امنیت انرژی

۱۹ آبان ۱۳۹۱

روز پنج شنبه 11 آبان 1391 گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "شورای همکاری خلیج فارس و امنیت انرژی در منطقه" با حضور دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه مطالعات خلیج فارس،دکتر حمید احمدی قائم مقام پژوهشکده و نیز اعضای گروه مطالعات خلیج فارس برگزارکرد.

گروه مطالعاتی خلیج فارس

امنیت در خلیج فارس

۱۵ آبان ۱۳۹۱

روز پنج شنبه 27 مهر ماه 1391 نشستی با موضوع "امنیت در خلیج فارس" از مجموعه نشست های گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این پژوهشکده برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ریشه های بحران قومی کردها در ترکیه

۱۵ آبان ۱۳۹۱

روز شنبه 8 مهر 1391گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "ریشه های بحران قومی کردها در ترکیه" با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار کرد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی مقایسه ای عملکرد حزب عدالت و توسعه در قبال تحولات منطقه ای (تونس، لیبی و سوریه )

۷ آبان ۱۳۹۱

روز شنبه 29 مهر ماه 1391 نشست گروه ترکیه شناسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با موضوع "بررسی مقایسه ای عملکرد حزب عدالت و توسعه در قبال تحولات منطقه ای (تونس، لیبی و سوریه)" برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی رابطه ترکیه و ارمنستان از سال 2012- 2002

۳۰ مهر ۱۳۹۱

روز شنبه اول مهر ماه 1391 نشستی با عنوان "بررسی رابطه ترکیه و ارمنستان از سال 2012- 2002"، از مجموعه نشست های گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این پژوهشکده برگزار شد. این نشست که به ریاست آقای رحمت حاجی مینه پژوهشگر مهمان و عضو گروه ترکیه شناسی پژوهشکده برگزار شد، پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و جمعی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف حضور داشتند.

گروه مطالعاتی خلیج فارس

سیاست خارجی کویت

۲۴ مهر ۱۳۹۱

روز پنج شنبه 13 مهرماه 1391 نشستی با عنوان "سیاست خارجی کویت" از مجموعه نشست های گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این پژوهشکده برگزارشد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ارزیابی سیاست خارجی احمد داوود اوغلو 2012 – 2001

۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز شنبه 25 شهریور ماه 1391 نشستی دیگر از مجموعه نشست های گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات خاورمیانه با عنوان "ارزیابی سیاست خارجی احمد داوود اوغلو 2001 – 2012" با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و جمعی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیاه شناسی

گزارش نشست گروه ترکیه شناسی با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سوریه

۱۰ مهر ۱۳۹۱

روز شنبه 18شهریور ماه 1391، گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی دیگر از مجموعه نشست های این گروه را با عنوان "بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سوریه" برگزار کرد

گروه مطالعاتی خلیج فارس

سیاست و حکومت در کویت

۱۰ مهر ۱۳۹۱

30 شهریور ماه 1391 نشستی دیگر از مجموعه نشست های گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "سیاست و حکومت در کویت" برگزار شد.