اخبار

تعداد 111

کتاب "تحولات عربی، ایران و خاورمیانه"

۲۳ شهریور ۱۳۹۲

تولید چنین کتابی در نوع خود جدید است. این کتاب تلاش‌های پژوهشگران این مرکز را در یک قالب کلی با یک مجموعه پژوهشی- تحلیلی گردهم آورده است. از این نظر امید است که کتاب حاضر ضمن بیان دیدگاه‌های نویسندگان، راهگشایی برای آموختن نگارش مقالات کوتاه باشد که خود بخش مهمی از تولیدات ادبیات مربوط به سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی را در جهان امروز شامل می‌شود.

حضور رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس

۲۰ اسفند ۱۳۹۱

دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس با عنوان "جهان در حال گذار: ژئوپلیتیک جهان اسلام و خلیج فارس" که در تاریخ 17-15 اسفند ماه 1391 در بندرعباس برگزار شد، شرکت کرده و مدیریت نشست تخصصی چهارم با عنوان "تحولات منطقه ای در دوران گذار نظام بین المللی: نقش بازیگران خارجی و داخلی" را بر عهده داشت.