اخبار

تعداد 115

حضور مرکز مطالعات در نمایشگاه

۲۰ آبان ۱۳۹۳

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات خاورمیانه با عرضه فصلنامه های خود در بیستمین نمایشگاه مطبوعات تهران حضور فعال داشته است. غرفه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات خاورمیانه در سالن مصلی، راهرو 21 غرفه 72 میزبان بازدید کنندگان بود. در این غرفه فصلنامه مطالعات منطقه ای، فصلنامه بیداری اسلامی و تحولات منطقه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، فصلنامه تحولات عربی، ایران و خاورمیانه، فصلنامه Discourse ، فصلیة شوؤن الاوسط -، فصلیة ایران و العرب برای مخاطبان عرضه شده است.

نشست پژوهشگران مهمان با محمد جواد ظریف

۲۷ مهر ۱۳۹۳

پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در میزدگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و شورای اروپایی روابط خارجی با حضور دکتر جواد ظریف شرکت کردند.

کتاب "تحولات عربی، ایران و خاورمیانه"

۲۳ شهریور ۱۳۹۲

تولید چنین کتابی در نوع خود جدید است. این کتاب تلاش‌های پژوهشگران این مرکز را در یک قالب کلی با یک مجموعه پژوهشی- تحلیلی گردهم آورده است. از این نظر امید است که کتاب حاضر ضمن بیان دیدگاه‌های نویسندگان، راهگشایی برای آموختن نگارش مقالات کوتاه باشد که خود بخش مهمی از تولیدات ادبیات مربوط به سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی را در جهان امروز شامل می‌شود.