اخبار

تعداد 94

نشست پژوهشگران مهمان با محمد جواد ظریف

۲۷ مهر ۱۳۹۳

پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در میزدگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و شورای اروپایی روابط خارجی با حضور دکتر جواد ظریف شرکت کردند.

کتاب "تحولات عربی، ایران و خاورمیانه"

۲۳ شهریور ۱۳۹۲

تولید چنین کتابی در نوع خود جدید است. این کتاب تلاش‌های پژوهشگران این مرکز را در یک قالب کلی با یک مجموعه پژوهشی- تحلیلی گردهم آورده است. از این نظر امید است که کتاب حاضر ضمن بیان دیدگاه‌های نویسندگان، راهگشایی برای آموختن نگارش مقالات کوتاه باشد که خود بخش مهمی از تولیدات ادبیات مربوط به سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی را در جهان امروز شامل می‌شود.