اخبار

تعداد 112

فراخوان همکاری

۱۹ مرداد ۱۳۹۰

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها جهت تدوین مطلب برای قسمت معرفی و نقد کتاب فصلنامه مطالعات خاورمیانه دعوت به همکاری می نماید. لازم به ذکر است موضوع کتاب های انتخاب شده باید در حوزه خاورمیانه و ترجیحا جدید باشد. خواهشمند است مطالب خود را به این ایمیل:info@cmess.ir ارسال نمایید، در صورت تایید آن توسط یکی از اعضای هیئت محترم تحریریه در فصلنامه به چاپ خواهد رسید.