اخبار

تعداد 111

اطلاعیه تمدید زمان ارسال مدارک جهت فراخوان پذیرش "پژوهشگر مهمان" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال تحصیلی 1392-1391

۲ مهر ۱۳۹۱

به اطلاع می رساند؛ زمان ارسال مدارک جهت فراخوان پذیرش "پژوهشگر مهمان" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1392-1391، برای دانشجویان دکتری ورودی جدید (سال تحصیلی 1392-1391) رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی، جغرافیای سیاسی، آینده پژوهشی، حقوق بین الملل و رشته های مرتبط دیگر تا تاریخ 15 مهر ماه 1391 تمدید گردید.

فراخوان پذیرش "پژوهشگر مهمان" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال تحصیلی 1392-1391

۱۸ مرداد ۱۳۹۱

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای مقطع دکتری (PhD) که دارای سوابق فعال پژوهشی هستند، در سال تحصیلی 1392- 1391 پژوهشگر مهمان می پذیرد.