سید محسن (ميلاد) مصطفوی (دبیر گروه)

سید محسن (ميلاد) مصطفوی (دبیر گروه)

سید محسن (ميلاد) مصطفوی پژوهشگر مهمان و دبیر گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. حوزه مطالعاتی آقای مصطفوی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی قدرتهای بزرگ می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "اربیل، شبه پایتختی در نقطه کانونی بحران خاورمیانه"، (اولین همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای، اردیبهشت 1395)؛ "اهمیت منابع انرژی خلیج فارس بر امنیت انرژی چین در دوره پسابرجام"، (سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا. ایران، آذر 1395).


تعداد 1

معمای کردستان سوریه در ژئوپلتیک منطقه ای

نویسنده: سید محسن (ميلاد) مصطفوی (دبیر گروه) | ۲۳ تیر ۱۳۹۸

مسئله استقلال و خودمختاری کردستان سوریه از بحران های احتمالی آینده منطقه خاورمیانه در دوران پسا داعش است. این مسئله سوریه و کشورهای همسایه آن را درگیر خود خواهد کرد که میزبان جمعیت زیادی از کُردها هستند.. کردهای سوریه که از موقعیت ضرورت مقابله نظامی با داعش به کمک های سیاسی-امنیتی و تسلیحاتی آمریکا استفاده کردند، اکنون پس از پایان حاکمیت داعش بر سرزمین های شرق فرات، سعی در تثبیت موقعیت سیاسی و خودمختاری خود در شمال سوریه را دارند. همین امر واکنش ترکیه را برانگیخته که این موضوع را یک خطر امنیت ملی برای خود می داند.مداخله نظامی ترکیه در شمال سوریه با توجیه جلوگیری از پیامدهای این تحول بوده است که این خود بر معمای ژئوپلتیک منطقه افزوده است.

بیوگرافی