سید حسین  موسوی

سید حسین موسوی

سید حسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی دکتر موسوی مسائل خاورمیانه می باشد. 

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "بررسي تجاوزات اسرائيل به لبنان از 1976 – 2001"، (نشر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)؛ "دفاع از دیپلماسی خارجی كنونی ایران در قبال رویدادهای منطقه"، (مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،1390)؛ "ایران و انقلاب های جهان عرب؛ نگاهی به آینده"، (مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،1390).


تعداد 82

فرآيند دموكراتيك مصر و نقش اسلامگراها

نویسنده: سید حسین موسوی | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

نگارنده براي ارزيابي اوضاع سياسي مصر و پاسخگويي به رشته پرسش هايي در مورد چگونگي حل و فصل بحران هاي داخلي مصر و يا حداقل مهار و مديريت آن در شرايط كنوني، ضروري مي‌بيند كه به چند عامل مهم در موفقيت نسبي دولت محمد مرسي اشاره كند.

انقلابهاي عرب و چالش هاي دوره انتقالي

نویسنده: سید حسین موسوی | ۳ دی ۱۳۹۱

اسلامگرايان جهان عرب در آغاز راه قرار دارند. دشواريهاي پيش روي اسلامگرايان فراوان است. اين دشواريها به دو بخش تقسيم مي‌شود. يكي دشواريهاي داخلي است و ديگري دشواريهاي خارجي است. برخي از دشواريها نيز علت خارجي دارد، اما در بستر داخلي رشد مي‌كند.

پنج شكست در جنگ هشت روزه اسرائيل عليه غزه

نویسنده: سید حسین موسوی | ۱۳ آذر ۱۳۹۱

به نظر مي‌رسد رژيم صهيونيستي با محاسبه پيامدهاي جنگ غزه به اين نتيجه خواهد رسيد كه تا اطلاع ثانوي از هرگونه ماجراجويي جديد چه در حوزه پيراموني‌اش و چه در قلمرو هاي منطقه‌ اي پرهيز خواهد كرد. نشانه‌هاي اين جمع بندي از هم اكنون قابل ملاحظه است.

پيامدهاي ملي و منطقه‌اي بركناري نظاميان از صحنه سياسي مصر

نویسنده: سید حسین موسوی | ۲۸ مرداد ۱۳۹۱

محمد مرسي در يك فرمان رياستي، ژنرال حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي و وزير دفاع و ژنرال سامي عنان رئيس ستاد مشترك ارتش مصر را از تاريخ صدور اين فرمان بازنشسته كرد و در فرمان دوم، متمم قانون اساسي صادره از سوي شوراي عالي نظامي را لغو كرد.

پيروزي اسلام سياسي و جمهوري دوم در مصر

نویسنده: سید حسین موسوی | ۱۱ تیر ۱۳۹۱

اين نوشته مي‌كوشد، چالشهاي پيش‌روي اسلامگرايان مصر پس از كسب پيروزي سياسي را در چند عرصه سياسي و اقتصادي و بين‌المللي مورد ارزيابي قرار داده و چشم‌انداز آينده مصر را در زير سايه اين تحول مهم ترسيم كند.

فرجام آزمون جديد عربستان سعودي در تعامل با ايران

نویسنده: سید حسین موسوی | ۸ اسفند ۱۳۹۰

بحث محوري اين نوشته آن بخش از سياستها و رويكردهايي است كه از اختلاف‌نظر، رقابت و حتي كشمكش سياسي متعارف در روابط دوجانبه فراتر رفته و خصلتي خصمانه و دشمنانه به خود مي‌گيرد.

منطق دوگانه امريكا در قبال بحران سوريه

نویسنده: سید حسین موسوی | ۲ اسفند ۱۳۹۰

نوشته پيش‌روي شما مي‌كوشد بنيادهاي نظري جانبداري ايران از سوريه در بحران كنوني را بازشناسي كرده و به اين پرسش پاسخ دهد كه نقشه سياسي خاورميانه در نبود محور سوريه دستخوش چه تحولاتي خواهد شد؟

بیوگرافی