حمید  احمدی (ناظر علمی)

حمید احمدی (ناظر علمی)

حمید احمدی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده و ناظر علمی گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر احمدی سياست خارجي‌ ايران‌، سياست‌ و حكومت‌ در خاورميانه، جامعه‌شناسی سياسی ايران‌ و نظريه‌های روابط بين‌الملل‌ است.

نامبرده کتب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "هند و ایران: ارزیابی روابط معاصر"، (دهلی: نشر قرن جدید، 2011)؛ اسلام و ملی گرایی در سیاست ها و جامعه معاصر ایرانی"، (فصلنامه بررسی ایرانی روابط خارجی، 2010)؛ "جنبش های اسلامی در سیاست بین المللی"، (نشر دانشگاه امام صادق، 1390).

 

 

hahmadi@ut.ac.ir


تعداد 20

دولت جدید عراق و مسأله تقسیم قدرت

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۲۹ آذر ۱۳۸۹

خارج ماندن علاوی از صحنه قدرت از شگفتی ها و در عین حال پیچیدگیهای سیاستهای عراق کنونی است که در سایر کشورهای خاورمیانه ای کمتر مشاهده می شود. چانه زنی های 9 ماهه نخبگان سیاسی عراق که در تاریخ جامعه مدنی خاورمیانه بی سابقه است،

پایان کشمکش؟!

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۱۱ آبان ۱۳۸۹

آمریکا نماینده دو پدیده در جهان است: یکی سرمایه داری اقتصادی در جهان و دیگری ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و از نظر اول خاورمیانه با نفتی که دارد بزرگ ترین تامین کننده ثبات نظام جهانی سرمایه داری است.

افق تیره مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۱ آبان ۱۳۸۹

ادعای دولت كرزای در رابطه با شروع گفتگو میان دولت و نمایندگان آن با رهبران طالبان نیز از سوی طالبان و مقامات پاكستانی تكذیب شده است. در حالی كه دولت و منابع نزدیك به آن مدعی هستند كه نمایندگان كرزای با برخی رهبران طالبان و یا شورای رهبری طالبان وارد مذاكره و گفتگو شده اند.

موانع کوتاه مدت و درازمدت فرایند صلح فلسطینی ـ اسراییلی

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۲۴ شهریور ۱۳۸۹

این گفتگو ها که پس از یک وقفه دو ساله دوباره به احتمال قوی از سرگرفته خواهد شد، با چندان موفقیتی روبرو نخواهد شد و همانند گذشته دوباره شاهد وقفه ای بیشتر و از سرگیری مجدد آنها خواهیم بود.

جايگاه نوين ارتش لبنان در تعميق فرايند ثبات و وحدت ملی

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۲۴ مرداد ۱۳۸۹

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به منظور جلوگيري از تشديد بحران ميان آمريكا و لبنان اعلام كرده است كه دولت در پي ارزيابي دوباره همكاري نظامي با لبنان نيست و كمك نظامي ارتش آمريكا به ارتش لبنان منافع آمريكا را در خاورميانه تأمين مي كند.

رهبران يمن در جستجوي مداخله نظامي غرب

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۲۳ تیر ۱۳۸۹

مشكل اصلي ميان زيدي ها و دولت يمن، مساله هويت خواهي يك گروه اقليت قومي در جهان عرب است كه با حاكم شدن آرمانهاي ملي و مذهبي دولت هاي عرب ( همچون ناسيوناليسم پان عربي از يكسو و سياست هاي سلفي گري ضد شيعي از سوي ديگر ) خود را در آستانه نابودي مي بيند.

ناآرامي هاي قومي قرقيزستان: ناكارآمدي مرزهاي ساختگي، ايدئولوژي پان تركيسم و ...

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۲۵ خرداد ۱۳۸۹

نخستين بعد بررسي رويدادهاي غم انگيز قرقيزستان از همين لحاظ، يعني نقش سياست هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين قابل طرح مي باشد. اصولاً بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اتحاد جماهير شوروي ميراث بر روسيه تزاري و سياست هاي نظامي گري آن در قرن نوزدهم بود

پاكستان و تداوم فرقه گرايي

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۱۸ خرداد ۱۳۸۹

پاكستان در رابطه با فعاليتهاي گروههاي سياسي اسلامي از دو لحاظ با ساير كشورهاي خاورميانه متفاوت است: نخست ماهيت جنبش اسلامي آن تا آنجا كه رابطه آن با دولت مورد نظر است و دوم: ميزان بالاي فرقه گرايي در آن

فرایند صلح خاورمیانه و محدودیت قدرت آمریکا

نویسنده: حمید احمدی (ناظر علمی) | ۵ خرداد ۱۳۸۹

به گفته اوباما وی امید چندانی به پیشرفت سریع به سوی صلح در خاورمیانه ندارد و اکنون پس از یکسال از روی کار آمدن دولتش و اعلام پیشبرد فرایند صلح به عنوان اولویت سیاست خاورمیانه اش، به این نتیجه رسیده است

بیوگرافی