تروریسم نوین در خاورمیانه

تعداد 26

ترجمان استراتژیک

شناسایی چالش‌های استراتژیک نوظهور در تروریسم نوین (بخش دوم)

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

در یادداشت قبلی به بررسی روندها و مسیرهای جهانی تروریسم (1) پرداختیم. در این بخش چالش‌های استراتژیک در حال ظهور در تروریسم دهة 2020 شناسایی و برررسی خواهد شد.یادداشت قبلی به بررسی روندها و مسیرهای جهانی تروریسم(1) پرداختیم. در این بخش چالش‌های استراتژیک در حال ظهور در تروریسم دهة 2020 شناسایی و برررسی خواهد شد.

دومین نشست تخصصی گروه مطالعات تروریسم نوین

«تروریسم و فناوری‌های نوین»

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دومین نشست تخصصی گروه مطالعات تروریسم نوین تحت عنوان «تروریسم و فناوری‌های نوین» با سخنرانی دکتر شادی لنگری، عضو هیِئت علمی و معاونت علمی و پژوهشی موسسه آموزش عالی اشراق و مدیریت مریم هاشمی‌نژاد، دبیر اجرایی گروه به‌صورت مجازی برگزار شد.

«افراط‌گرایی و تروریسم در آینده 2021 خاورمیانه»

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

اولین نشست تخصصی گروه مطالعات تروریسم نو در خاورمیانه با عنوان «افراط‌گرایی و تروریسم در آینده 2021 خاورمیانه» با سخنرانی دکتر سرژ استروبنتس و دکتر مهدخت ذاکری مدیر گروه تروریسم نو در خاورمیانه و مدیریت دکتر آنا یوسفیان از پژوهشگران مهمان، به ‌صورت مجازی برگزار شد.

ترجمان استراتژیک خاورمیانه

تروریسم در دهة 2020: بررسی چشم‌انداز تهدید جهانی - بخش اول

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مطلب زیر خلاصه‌ای است از رساله دکتری با عنوان تروریسم در دهة 2020: بررسی چشم‌انداز تهدید جهانی. به دلیل حجیم بودن پایان‌نامه، تلاش کردیم آن را به سه بخش تقسیم کنیم و هر بخش در عین حال که یادداشت مستقلی محسوب می‌شود، همزمان به هم پیوند خورده‌اندب زیر خلاصه‌ای است از رسالة دکتری با عنوان تروریسم در دهة 2020: بررسی چشم‌انداز تهدید جهانی. به دلیل حجیم بودن پایان‌نامه، تلاش کردیم آن را به سه بخش تقسیم کنیم و هر بخش در عین حال که یادداشت مستقلی محسوب می‌شود، همزمان به هم پیوند خورده‌اند

افتتاح اولین گروه تخصصی مطالعات تروریسم خاورمیانه

۳ دی ۱۳۹۹

نشست مجازی معارفه و افتتاحیه «گروه مطالعات تروریسم نوین در خاورمیانه» روز گذشته (سه‌‌شنبه) ۲۵ آذرماه همزمان با روز پژوهش، با حضور قدیر نصری، رییس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، امیرمحمد حاجی یوسفی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و ناظر گروه و همچنین مهدخت ذاکری، مدیر گروه مطالعات تروریسم نوین در خاورمیانه و جمعی از میهمانان، پژوهشگران و اعضای گروه برگزار شد.