کارگاهها

تعداد 93

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز مطالعات استراتژیک آسیایی ترکیه با موضوع نقش ایران و ترکیه در خاورمیانه

۶ دی ۱۳۹۱

روز سه شنبه 5 دی ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک آسیایی ترکیه (TASAM) نشستی را با موضوع "نقش ایران و ترکیه در خاورمیانه" برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه امور امنیتی و بین المللی آلمان با موضوع تحولات منطقه ای در پرتو انقلاب های عربی

۲۴ آبان ۱۳۹۱

روز سه شنبه 23 آبان ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با همکاری مؤسسه امور امنیتی و بین المللی آلمان (SWP) با موضوع "تحولات منطقه ای در پرتو انقلاب های عربی" برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و موسسه مطالعات بین المللی دانمارک با موضوع انقلاب های عربی و بازیگران منطقه ای

۱۷ آبان ۱۳۹۱

روز سه شنبه 16 آبان ماه 1391 اولین نشست از مجموعه نشست ¬های پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1392 -1391 با موضوع "تحولات جهان عرب و بازیگران منطقه ای" و با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی دانمارک (DIIS) برگزار شد.

گزارش نشست روسیه و امنیت خاورمیانه

۹ خرداد ۱۳۹۱

روز شنبه 6 خرداد ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و انجمن ایرانی روابط بین الملل نشستی را با عنوان "روسیه و امنیت خاورمیانه" برگزار کرد.

گزارش سخنرانی آقای بهروز كمال وندي معاون اداري و مالي وزارت امور خارجه در جمع دانشجویان و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 جناب آقای بهروز كمال وندي معاون اداري و مالي وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.

گزارش دیدار دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئتی از وزارت امور خارجه از مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه بازدید کرد.

گزارش نشست بررسی روابط ایران و بریتانیا در خلیج فارس

۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1391 اولین نشست از مجموعه نشست ¬های مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال جدید با عنوان "بررسی روابط ایران و بریتانیا در خلیج فارس" و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی برگزار شد.