همایش

تعداد 74

گزارش نشست با موضوع "نگاه اروپایی به خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی"

۱۳ شهریور ۱۳۹۲

روز یکشنبه 10 شهریور ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری موسسه تجزیه و تحلیل استراتژیک فرانسه (ایفاس) نشستی را با موضوع "نگاه اروپایی به خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی" برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز مطالعات انرژی و امنیتی روسیه با موضوع "روسیه و منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه"

۲۲ خرداد ۱۳۹۲

روز یکشنبه 19 خرداد ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز مطالعات انرژی و امنیتی روسیه نشستی را با موضوع "روسیه و منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی ای در خاورمیانه" برگزار کرد.

گزارش سخنرانی دکتر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه در جمع دانشجویان و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۳ خرداد ۱۳۹۲

روز یکشنبه 12 خرداد ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با حضور دکتر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانشگاه AMU پزنان لهستان با موضوع "ایران، لهستان و خاورمیانه"

۱ خرداد ۱۳۹۲

روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری دانشگاه AMUپزنان لهستان نشستی را با موضوع "ایران، لهستان و خاورمیانه" برگزار کرد.

چکیده مقالات همایش "دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس‌ها و دستاوردها"

۹ اسفند ۱۳۹۱

روز شنبه 5 اسفند ماه 1391 دومین همایش مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع "دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس‌ها و دستاوردها" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

گزارش همایش مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع "دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس‌ها و دستاوردها"

۶ اسفند ۱۳۹۱

روز شنبه 5 اسفند ماه 1391 دومین همایش مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع "دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس‌ها و دستاوردها" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

سخنرانی روزبه پارسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خصوص اروپا و تحولات عربی

۳۰ دی ۱۳۹۱

روز پنج شنبه 28 دی ماه 1391 دکتر روزبه پارسی پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) با موضوع "اروپا و تحولات عربی" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه سخنرانی کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز مطالعات استراتژیک آسیایی ترکیه با موضوع نقش ایران و ترکیه در خاورمیانه

۶ دی ۱۳۹۱

روز سه شنبه 5 دی ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک آسیایی ترکیه (TASAM) نشستی را با موضوع "نقش ایران و ترکیه در خاورمیانه" برگزار کرد.