همایش

تعداد 74

حضور هیئت دیپلماتیک- دانشگاهی عربستانی در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

روز چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393 هیاتی دیپلماتیک و دانشگاهی از عربستان سعودی ضمن دیدار از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، میزگرد مشترکی با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده در خصوص "همکاری های استراتژیک در منطقه بین ایران و عربستان" برگزار کرد.

نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع "ایران، صلح و امنیت بین المللی"

۲۹ اسفند ۱۳۹۲

روز یکشنبه 25 اسفند ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران نشستی را با موضوع "ایران، صلح و امنیت بین المللی" برگزار کرد. در این نشست پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، برخی اساتید دانشگاه، و جمعی از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف حضور داشتند. سخنرانان این نشست آقايان دکتر مجتبي مقصودي استاد دانشگاه و رئيس انجمن علوم سياسي ايران، دکتر کیهان برزگر استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دکتر محمدرضا دهشيري استاد دانشگاه و دکتر محمد جواد حق شناس اساتید دانشگاه بودند.

حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی فرانسوی در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۸ اسفند ۱۳۹۲

روز شنبه 17 اسفند ماه 1392 (8 مارس 2014) هیئتی فرانسوی متشکل از اعضای دیپلماتیک و دانشگاهی این کشور که مهمان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بودند از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کردند.

گزارش انگلیسی میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه

۱۹ بهمن ۱۳۹۲

گزارش انگلیسی میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه در وب سایت انگلیسی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه منتشر شد.

میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه

۲۵ دی ۱۳۹۲

روز سه شنبه 24 دی ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز مطالعات انرژی و امنیتی روسیه نشستی را با موضوع "بررسی سیاست خاورمیانه ای روسیه" برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه امور بین المللی لهستان (PISM) با موضوع "روابط منطقه ای در پرتو بحران سوریه"

۲۶ آذر ۱۳۹۲

روز شنبه 23 آذر ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری موسسه امور بین المللی لهستان (PISM) نشستی را با موضوع "روابط منطقه ای در پرتو بحران سوریه" برگزار کرد.

حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی رومانیایی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۲۸ آبان ۱۳۹۲

روز سه شنبه 28 آبان ماه 1392 (19 نوامبر 2013) هیئتی از رومانی متشکل از اعضای دیپلماتیک و دانشگاهی این کشور که مهمان دفتر مطالعات سیاسی- بین المللی وزارت امور خارجه بودند از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کردند.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه صلح ساساکاوا ژاپن (SPF) با موضوع "سیاست آمریکا در قبال آسیا: پیامدهای منطقه ای آن"

۲۱ آبان ۱۳۹۲

روز دوشنبه 20 آبان ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مؤسسه صلح ساساکاوا ژاپن (SPF) نشستی را با موضوع "سیاست آمریکا در قبال آسیا: پیامدهای منطقه ای آن" برگزار کرد.

گزارش سخنرانی آقای علی رضا بیگدلی سفیر ایران در ترکیه در جمع دانشجویان و پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۳۰ شهریور ۱۳۹۲

روز دوشنبه 25 شهریور ماه 1392 نشستی با حضور جناب آقای علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با موضوع "روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات عربی" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.