کارگاه و همایش

تعداد 85

گزارش نشست با موضوع منابع تغییر و تداوم در سوریه

۱۹ مرداد ۱۳۹۰

با تحولات جدید سیاسی-اجتماعی در جهان عرب ما در حال حاضر با یک مرحله بسیار حساس از لحاظ آرايش جديد نيروهاي سياسي-اجتماعي و به طور کلی شکل گیری زمینه های جديد توازن قدرت در منطقه روبرو هستیم.

گزارش نشست با موضوع ماهيت ، ‌دامنه و ابعاد تغيير در جهان عرب

۲۱ اسفند ۱۳۸۹

بي ترديد گرد و خاك ناشي از قيام و انقلاب به زودي فرو مي نشيند و چهره تلخ واقعيات نمايان مي شود . در آن سالها ،‌ برادري ها و وفاق فعلي به رقابت و تنش تبديل مي شود و حكام آتي بخشي از سياستهاي حكام سرنگون شده را ادامه خواهند داد .