برنامه

تعداد 137

جنگ قدرت در پاکستان؛ ابعاد و پیامدها

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

گروه مطالعات جامعه و سياست خارجي افپاك برگزار مي كند ؛ با سخنراني و تحليل؛ دکتر عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل بین‌المللی دکتر نوذر شفیعی، استاد علوم سیاسی و مدیر گروه مطالعات جامعه و سیاست افپاک

نوروز و همگرايي منطقه ای

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

در آستانه سال نو و قرني تازه ، مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛