حسین  دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.

نامبرده کتاب و مقالات زیادی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده و در کنفرانس های متعدد بین المللی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "سیاست های سه گانه یکپارچگی و بحران افغانستان"، (فصلنامه روابط خارجی، پاییز 1390)؛ "جهان عرب :بنیادهای داخلی و بین المللی بی ثباتی پردامنه"، (ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان 1390)؛ "ماهیت تئوریک و عملی سیستم انتخاباتی آمریکا"، (نشر چشمه، 1389).

h_daheshiar@yahoo.com

 


تعداد 157

قلت آگاهی اجتماعی در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۴ شهریور ۱۴۰۲

کشورهای خاورمیانه ویژگی ‌های مشابهی را متجلی می‌کنند. هما نطور که تمایزات فاحش و قابل توجهی را نیز به صحنه می‌آورند. این را باید کاملا طبیعی و دائمی ترسیم ساخت چرا که حوادث تاریخی و شرایط متفاوتی را در طول حیات خود تجربه کرده ‌اند.

عربستان: از معامله به بازی

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

قلیل ‌ترین فضیلتی که برای هر ساختار قدرت سیاسی می ‌توان ترسیم ساخت همانا بهره‌ مندی از ظرفیت فهم شرایط می‌باشد. تمامی حیطه‌ های زیست بشری هر چند به نسبت‌ های متفاوت، مداوما در حال تغییر و تحول هستند. برخورداری انسان از عقلانیت در شکل‌ های پیشینی و پسینی آن گریز ناپذیری این پدیده را به صحنه می ‌آورد. با در نظر گرفتن اجتناب ناپذیری عنصر دگرگونی در حیات بشری پر واضح می‌گردد که شرایط از پویایی ذاتی برخوردار گردند.

گونه شناسی سرمایه داری در خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

در گستره گیتی همه گیرترین واقعیت انکارناپذیر همانا وجود تفاوت های ماهوی و شکلی فزاینده در حیطه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در کنار این تکثر آنچه جلب نظر می کند همانا همسویی در قلمرو اقتصادی می باشد. اکثر قریب به اتفاق کشورها در چارچوب حاکمیت الگوی اقتصاد سرمایه داری سیاست های مرتبط را طراحی، تدوین و اجرا می نمایند.

چین و انتخاب های آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲ بهمن ۱۴۰۱

تجارب تاریخی در قلمرو روابط بین الملل که با رویارویی آتن و اسپارت با توجه به نتایج آن کلید خورد و گزاره ها و پیش فرض های تئوریک هویت بخش سه نحله فکری کلان روابط بین الملل مورد استناد امروزی ، نگاه را متوجه این مهم می سازد که تحول و دگرگونی در چگونگی توزیع توانمندیها از یک سو و چگونگی توزیع انگاره ها از سویی دیگر به ضرورت و بدون استثنا منجر به تنش در پائین ترین سطح و یا بحران در بالاترین سطح در سیستم بین الملل می گردد. این اصل را باید سرنوشت محتومه در میان بازیگران برتردر گستره سیستم قلمداد ساخت و آن را مبنای تجزیه و تحلیل شرایط حاکم و چارچوبی برای پیش بینی ماهیت تعاملات بین بازیگری در پیش رو ترسیم ساخت.

جغرافیای سیاسی و روانی خاورمیانه

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۲ مهر ۱۳۹۹

خاورمیانه دستخوش التهابات عمیق و دامنه داری می باشد. پرواضح باید انگاشته شود که این ناآرامیها ماهیت تاریخی و خصلت زمانی را بهره مند هستند. اما آنچه امروزه ماهیت بحران خیز منطقه را برجستگی متفاوتی اعطا می کند، درهم فروریختگی بسیاری از معادلات مطرح و همیشه حاضر قوام بخش التهابات در منطقه باید قلمداد گردند.

روند تغییر جریان های اقتصادی - سیاسی در آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۱ فروردین ۱۳۹۲

با توجه به اینکه آمریکا برای مدت­ ها است که به دور از رشد مداوم و پویای اقتصادی می­باشد؛ می­توان انتظار داشت که صف بندی های سیاسی جدیدی در آمریکا به صحنه آید.

چرا کشورهای خاورمیانه عربی مداخله پذیرترند؟

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

علت اینکه قدرت های اروپایی و آمریکا به این میزان در منطقه خاورمیانه عربی نافذ و تاثیرگذار شده اند بیش از هرچیز باید به ویژگی­های درونی کشورهای این منطقه ربط داده شود.

رابطه تبلیغات و پیروزی انتخاباتی: بررسی مورد اوباما در آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

تکیه بر تبلیغات رسانه­ای در عصری که شهری نشینی گسترش فزاینده یافته است و امکان ارتباط چهره به چهره کاندیداها با شهروندان عملاً وجود ندارد، امروزه اهمیت فراوانی یافته است.

پیروزی مجدد اوباما: رأی منفی به توانگر سالاری

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۷ اسفند ۱۳۹۱

در واقع پیروزی اوباما به معنی رأی مثبت رأی دهندگان به اوباما نبود بلکه رأی منفی به توانگر سالاری بود که نماد و سمبل آن میت رامنی کاندیدای حزب جمهوریخواه می باشد.

بنیان های استراتژی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا

نویسنده: حسین دهشیار (ناظر علمی) | ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

باراک اوباما در نوامبر سال 2012 در شرایطی پیروز انتخابات شد که که بر اساس مؤلفه­های تاثیرگذار بر نتایج انتخابات و همچنین با توجه به روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یکصد سال اخیر،نگاهی تردید آمیز به پیروزی او در این انتخابات وجود داشت.

بیوگرافی